Jernbanegade 23

Jernbanegade 23
17/4 2003 kl. 14.16 © pelo

bygget 1893 af murermester, byråds­medlem Morten Hansen* der oktober samme år solgte nybygningen til fragtmand P. Hansen hvis enke ejede huset 1901; sidehus (ikke vist) ved arkitekt Ludvig Beldring* for gæstgiver A. Christoffersen

I kælderlokalet t.v. var tobaks­forretningen Phoenix o. 1924-60. I den t.h.:

Indehaverne boede også her i kælderen med familien

Ovenpå bl.a.:

Jernbanegade 23, port
17/4 2003 kl. 14.14 © pelo

I side-/baghuset (ikke vist) etablerede Udvalget for Skole og Hjem 1920 på initiativ af bl.a. over­lærer Johannes Søegaard* Næstved Folke­børnehave under ledelse af frk. Signe Nielsen ud fra moderne pædagogiske principper. 1924-25 blev den lagt samme med asylet i Grønnegade under navnet Børne­haven for Næstved og Omegn og flyttede dertil i foråret 1925. I lokalet her oprettede udvalgene for menigheds­arbejdet i Sct. Peders og Sct. Mortens sogne i december 1925 en læse- og opholds­stue for arbejds- og hjemløse.

Der var bogbinderi ca. 1957 - mindst 1967 ved Laur. Jørgensen, tilflyttet fra Vinhusgade 2.

23/7 2020
4y, gl. 59h, gl. 57c