Jernbanegade 25-27

Jernbanegade 25
17/4 2003 kl. 14.17 © pelo

bygget 1892 og 94 af tømrer­mester Valdemar Svendsen*. Enkefru Maren Kirstine Svendsen ejede begge huse 1897 - 1918, deres datter, frk. Anna Marie Svendsen - død 1941.

nr. 25 (ovenfor)

bygget 1892

I kælderen var der vognmands- og bybuds­forrretning med beboelse o. 1910-48:

Omkr. 1901-21 boede toldk­ontrollør Knud Hedegaard i stueetagen med familien, o. 1901-06 også tjeneste­pige. Ellers boede her mest enlige damer:

Jernbanegade 27
1/7 2008 kl. 11.23 © pelo

nr. 27

bygget 1894. De 2 huse bindes sammen af den kvader­pudsede sokkel og detaljer i murværket. Hjørne­tårnet bryder ligheden. Byrådet 1/2 1894: Der vilde blive reist en taarnagtig Bygning ned mod P. Hemmningsens Ejendom, 1½ Alen ud paa Fortovet, og det ville være prydeligt for Jærnbane­vejen, navnlig vilde den grimme Gavl paa Jærnbane­hotellet derved blive dækket. - ... Taarn­bygningen af Svendsen var bleven tilsat efter Opfordring af et Medlem af Forskjønnelses­komiteen for at dække den omtalte Gavl. Taarn­bygningen vilde fordyre Bygningen for Svendsen med 1000 Kr. (NT 3/2).

24/7 2020
25: 57b/58g
27: 59k