Jernbanegade 29-33, Farimagsvej 34

Jernbanegade 31-33, Farimagsvej 34
1/7 2008 kl. 11.21 © pelo

Jernbanehotellet, bygget 1892 for gæstgiver, herefter hotelejer Peder Hemmingsen*; ombygget 1943 ved arkitekt Jørgen Otbo for hotelejer Alfred Hansen. Oprindelig stod facaden i blank mur med kvadrede hjørner og gesimser.

Så blev her beværtninger:

Bagest t.v. mod Jernbane­gade åbnede Sonja og Frank Madsen september 1971 Tower Pub - Næstveds første ægte pub, efter engelsk mønster. Den forsatte fra oktober 1977 under skiftende ledelse og findes stadig.

På 1.sal blev der diskotek under skiftende navne: 1970-71 Madrigal, fra maj 1972 Rafaél, fra 3/2 1977 Nattergalen, o. 1982-86 Ny Rafael, fra 1988/89 Si-Si, o. 2003 Flashlight. I stueetagen var der Pulter­kammeret o. 1976-77, så Topsy, fra december 1988 Corner Bodega.

I den høje kælder t.h. mod Farimags­vej, det tidligere hotelkøkken, har der siden 10/4 1975 været mere seriøs restaurant, først Munke­kælderen, fra senest 1985 Steakhouse Munke­kælderen, siden november 1989 Italia ved Antonio Iaria, tidligere i Jernbanegade 15. Den har bredt sig til stueetagen.

Farimagsvej 34

Fyrtøjet, Farimagsvej 34
20/4 2003 kl. 10.01 © pelo

bygget 1869 for slagter­mester Andreas H. Halvorsen der boede her 1870, tilflyttet fra Østergade 13. Huset ses vel på et træsnit fra 1870 eller kort efter.

Sidst i 1871 gik huset på tvangs­auktion. Peder Hemmingsen* ejede det 1873-. Han drev detail­handel, vognmands­forretning med Reisestald her ved Jernbane­stationen (NA 14/9 1874) og senest 1878 værtshus. 1880 boede han her med kone, 10 børn, tjeneste­pige og -karl, 1890 med samme familie og en stald­forpagter. Sønnen Chr. Hemmingsen* drev uautoriseret slagteri her, vel en fortsættelse af Halvorsens virksomhed. Hemmingsen senior annoncerede 24/12 1890 (NT): Et ældre Gjæst­giveri er billig til Afstaaelse.

Her har vel også været værelser. Men Hemmingsen havde større planer. Siden mindst 1876 bombarderede han byrådet med tilbud om at købe kommunens grund op til Jernbane­vejen (t.v.), men blev holdt hen. Byrådet ville afvente hvad det blev til med en Nestved-Slagelse Bane (NA 7/7 1888). 1887 nåede han et stykke vej ved at købe en strimmel frem til hjørnet af Johan Lund. Først 2/7 1891 da Slagelse-banen var besluttet (åbnet 15/5 1892), afhændede kommunen grund op ad Jernbanevej til ham. Her byggede han 1892 Jernbane­hotellet (ovenfor). Driften overlod han til sin ældste søn, slagter Christian Hemmingsen, mens han selv blev ejendoms­mægler. Han overdrog husene til sønnen engang mellem 1906 og 11, men boede her - død 1911.

Huset blev krostue for hotellet. Bagved var der stalde med vognmands­forretning

Rednings­korpset Zonens Næstved-afdeling begyndte her 1930 med en enkelt ambulance hos vognmand Jensen; 1932 flyttede det til den daværende brand­station i Teatergade.

Da hotellet lukkede 1969, fortsatte krostuen som værtshus. En tid hed det Rotte­hullet - i folkemunde Røvhullet. Efter en større istand­sættelse 1985 blev det til Fyrtøjet, 2019 til Jæger Pub.

26/7 2020
58a,b, del af 29
57