Jernbanegade 19
17/4 2003 kl. 14.12 © pelo

KFUM

Jernbanegade 19, bygget 1912 ved arkitekt Johs. Tidemand-Dal for KFUM som forenings­bygning, missions­hotel og pensionat; åbnet 14/12 1912. Navn og år forsvandt fra gavl­facaden ca. 2005.

KFUM i Næstved er stiftet 3/11 1886. 1912 flyttede foreningen hertil fra lejede lokaler hos læder­handler A.C. Rasmussen* i Ny Østergade, nu Kattebjerg 3. Fra begyndelsen var her missions­hotel med plads til 40 gæster. 1913-80 var her også soldater­hjem, drevet af KFUM's soldater­mission i forståelse med lokal­afdelingen af Soldaterhjems­foreningen Dannevirke. August 1972 blev det udvidet til soldater- og sømands­hjem.

1916 boede her et imponerende antal service­personer: portier, husjomfru, 2 stuepiger, 3 husholdnings­elever, kokkepige, stuepige og serverings­jomfru. 1921 var det reduceret til forpagter, stuepige og serverings­jomfru.

Fra begyndelsen har der været forret­ninger i stue­etagen:

Jernbanegade 19, gavlfacade
17/4 2003 kl. 14.13 © pelo

Næstved Tidende 13/12 1912:

Blandt de repræsentative Nybygninger, den sidste Tid har beriget Næstved med, indtager K.F.U.M.s nye Bygning en frem­trædende og smuk Plads. Allerede længe har man kunnet bedømme og beundre den slanke Gavlfacade, og nu er man også naaet saa vidt med det indre Udstyr, at Sekretær Blicher-Hansen Torsdag kunne indbyde Pressen ... Helt færdig er man dog ikke, der mangler navnlig en Del i Bagfløjen, hvor Salen, Hotel­værelserne og Ungdoms­afdelingens Mødesal er, henholdsvis i 1., 2. og 3. Etage ... De 9 Pensionats­værelser i øverste Etage er allerede udlejede, og man havde svært brug for Forenings­lokalerne paa 1. Sal. De staar da ogsaa færdige ... Paa 1. Sal findes endvidere Pensionatets store og smukke Spisestue. Her vil bla. den livlige Udsigt fra Taarnet vække Opmærksomhed ... Paa 2. Sal faar Soldater­hjemmet og "Dannevirke" store, lyse Lokaler, og her har Hr. Blicher-Hansen sin Privat­lejlighed ... I Stuen er der Butik og to smagfulde Restaurations­lokaler .. Her er endvidere Kontor, Sal og Garderobe. Husholdnings­rummene findes i den høje og luftige Kælder, hvorfra Maden pr. Elevator kan bringes til alle Etager ... den gode Smag og praktiske Sans, der præger Bygningens Udstyr og Indretning, og som Bygningens Arkitekt, Hr. Tideman-Dal ikke mindst har Æren af ... En egentlig Indvielses­fest finder dog først Sted hen midt i Januar

Jernbanegade 19, facadekeramik
14/11 2001 kl. 16.08 © pelo

Efter al sandsynlighed et Kähler-produkt ...

Jernbanegade 19, bagside
26/6 2003 kl. 19.53 © pelo

Huset er gravet ind i Sandbjerget.

21/7 2020
4m