Missionshuset Nain, Farimagsvej 30
30/6 2008 kl. 8.43 © pelo

Missionshuset Nain

Farimagsvej 30

bygget 1886 ved arkitekt Ludvig Knudsen for Indre Mission. 1907 til­byggede organisationen en lejlighed bagude.

1885 holdt Indre Mission en lokal ind­samling og nedsatte en bygge­komité af

Man købte grunden af Wittusens* arvinger. Grund­stenen blev nedlagt 7/5 1886, huset blev indviet 28/9 1886 ved IM's formand pastor Vilh. Beck. Husets første bestyrelse, valgt 22/12 1887, bestod af pastor Bohn og oven­nævnte Jensen, Johnsen, Nielsen og Sørensen.

I den høje kælder, senere i den nye til­bygning var der lejlighed til en vicevært, o. 1906-21 smede­svend, senere modtager af alderdoms­understøttelse Peter Petersen med familie. 1937/38 - mindst 1948 boede Niels A. Witting i lejlig­heden; han drev forret­ning med radioer og symaskiner i Vinhusgade 5. Nu er her selskabs­lokaler.

Arkitekt Ludvig Knudsen (1843-1924, Kbh.) tegnede også Indre Missions hovedsæde Bethesda, Rømersgade (Israels Plads), København, bygget 1881-82.

Litt.:
Jan[n] Sjursen: Indre Mission i Næstved 100 år, 1886-1986

28/7 2020
4i