Haandværkssvendenes Sygeforenings Stiftelse

Haandværksvendenes Sygeforenings Stiftelse, Farimagsvej 67
14/11 2001 kl. 15.17 © pelo

Farimagsvej 67, bygget 1894 ved arkitekt Frederik B. Wilsbech* som en gentagelse af Beværternes Stiftelse fra året før. Bag stiftelsen og huset stod foreningen Nestved Svændes Styr, grundlagt 1839. Den iværksatte 1892 en indsamling, Næstved Kommune skænkede grunden. Huset med 8 toværelsers lejligheder, heraf to hele og to halve friboliger, blev taget i brug 1894. Ved en ombygning i 1960'erne fik hver lejlighed eget toilet.

Foreningen var sent ude: 1891/92 begyndte den moderne social­lovgivning, der undtog stadig større grupper fra det hårde fattig­væsens ydmygende fattighjælps­virkninger, først bestemte grupper af gamle, så syge gennem tilskud til sygekasser.

Nestved Svændes Styr findes endnu, men 1973-74 solgte det huset til Næstved Kommune der bruger det til almindelig bolig­udlejning. 1996 fik det nye køkken­tårne mod haven (ikke vist).

Farimagsvej 67
14/11 2001 kl. 15.18 © pelo

Beboere:

5/8 2020
184b mrk