Farimagsvej 65

Farimagsvej 65
16/8 2006 kl. 17.22 © pelo

hjørnet af Helgesvej (t.h.), bygget 1952-53 til Næstved Handels­skole ved arkitekt Urban Hansen-Reistrup* for Næstved Handelsstands­forening med 10 klasse­værelser omkring en central aula, lejlighed til pedellen, kontorer, lærer­værelse, frokoststue og bestyrelses­værelse. Ved foreningens 75 års jubilæum 1958 opsattes NÆSTVED HANDELSSKOLE i forgyldte bogstaver på facadens midter­parti.

Hovedkræfter i arbejdet var T.A. Meding og Wilh. Smith*. Handelsstands­foreningen traf den endelige beslutning om byggeriet på sin general­forsamling 8/1 1952, der var rejsegilde i august samme år og indvielse 5/3 1953.

1/1 1966 blev skolen en selvejende institution. Skolen voksede fra huset som den fra midten af 60'erne måtte supplere med et par nabo­villaer, fra midten af 70'erne med barakker og lejede lokaler i Nørreport. 1977 stod 1. etape af en ny handels­skole i Holsted Nord færdig, fra 80'erne lejede handels­skolen også lokaler i den tidligere realskole.

1995 købte Næstved Kommune huset her og gjorde det samme år til Lille Munkebo, anneks til Munkebo overfor med 15 plejehjems­pladser. Vist samtidig med udvidelsen ved siden af (1 side tilbage) ombyggede kommunen huset, bl.a. med nye vinduer. Plejehjemmet i huset ophørte 2005/06, og huset ombygges nu til midler­tidige kontorer for den kommunale forvaltning.

Litt:
F. Michelsen og P. Loumann: Næstved Handelsskole 1855 * 1985, Næstved 1985

Sydgavl

Farimagsvej 65, sydgavl
5/8 2007 kl. 16.20 © pelo

Mekaniker og kørelærer Otto Møller købte grunden 1912-13 af boet efter konsul Sabra* og havde værksted her 1913 - mindst 1940, fra 1931 med benzintank. Han boede 1925- på Kildemarksvej 27.

1942 købte Handelsstands­foreningen grunden her tæt ved bymidten og banegården til handels­skolen. Omkr. 1943-44 lejede den ud til Thietje's Fiskerøgeri. 1946 fik den Tilladelse til at nedrive Værk­steder og Skure her (NT 16/3). Men i de kapital- og materiale­fattige efterkrigsår var det ikke let at komme igennem med nybyggeri.

3/8 2020
70e mrk