Kählersbakken 3

tidligere Farimagsvej 73, hjørnet af Kählersvej (t.h.), bygget 1926-27 ved arkitekt Johs. Tidemand-Dal for murer­mester J.P. Larsen. Sydsjællands Social-Demokrat 20/1 1928: Bedre Byggeskik. Et smukt Eksempel derpaa er ovenstaaende kønne, lille Ejendom, som Murermester J.P. Larsen i dette Efteraar har opført paa Farimagsvej, og hvis Tilblivelse skyldes et Samarbejde mellem Hr. Larsen og Arkitekt Tidemand Dal. Baade udvendig og indvendig staar denne Ejendom paa Højde med de Krav, der maa stilles i Retning af god Byggeskik.

Skiftende ejere har bevaret skorstens­piberne. Nr. 4 overfor er et tilsvarende hus, der blot står i blank mur. Det er også bygget af Larsen og Tidemann-Dal 1927.

Ejere og beboere:

7/8 2020
216 mrk