Kählersvej 1

Kählersvej 1
11/9 2006 kl. 13.49 © pelo

24 ejerlejligheder bygget 1974-75 ved arkitekt Hugo Holkjær for advokat Svend Jørgensen og fabrikant Aksel Amundsen

Et tidligere hus her var bygget før 1860. Bødker­mester Chr. Petersen solgte 1858 grunden, med eller uden hus, til tjeneste­karl, senere arbejds- og vejmand Hans Nielsen (d. 1897) der boede i huset o. 1860-90 og ejede det -1896. De 2 flg. ejere og beboere var arbejdere på papirfabriken: 1896-1908 Johan Madsen, 1908-11 Lauritz Madsen. Lærer, byrådsmedlem 1911-17 Hans Ellekilde (f. 1879) købte huset 1911 og boede i det -1938/39. Vognmand H.C. Larsen, tidl. købmand i Grønnegade 17, boede her 1938/39 - 1944 da han købte nabohuset (1 side tilbage) og flyttede derind. Huset blev revet ned 1973/74.

4/11 2019
50a,211 mrk