Kählersvej 15

Kählersvej 15
11/9 2006 kl. 13.45 © pelo

Denne portner- og kontor­bygning, bygget 1939/40 ved arkitekt Urban Hansen-Reistrup for fabrikant Th. Andersen, på tjære­grunden, en delvis tilgroet grusplads op ad jernbanen, er alt hvad der var tilbage af Tjære­fabrikken Luxol, senere Luxol kemiske Fabrikker. En annonce i Næstved Tidende 30/1 1969:

Den os tilhørende bygning, Kählersvej 15, udlejes straks
105 m2 stueareal og 20 m2 kælder
A/S Luxol, Ærøvej 2

Luxol begyndte marts 1914 ved Anders Petersen. Vejviseren 1919 angiver adresse på Ndr. Farimagsvej. Midt i 20'erne flyttede den hertil. I 30'erne var ejeren N.Th. Andersen (1889 - 1946/47) der boede i Jernbanegade 7 -1934/35, så på Farimagsvej 10, i 40'erne sønnen K. Riff Andersen (f. 1920), også kendt som kunstner. Den producerede asfalt, især til vej­belægning, i 30'erne også til tag­belægning, også til eksport. Den blev ramt af flere alvorlige brande. I 60'erne flyttede den ud af bymidten. 1970 blev den solgt til Dansk Svovlsyre- og Super­phosfat Fabrik.

Nedrevet januar 2008. Kommune­atlas Næstved (1991) tillægger huset høj bevarings­værdi. Det havde vist stået tomt i en længere periode og var i dårlig stand. Huse skal bruges, ellers visner de.

Næstved Kommune har nu bygget parkerings­hus på grunden.

19/8 2020
237 mrk