Beværternes Stiftelse

Beværternes Stiftelse, Odinsvej 5-7
12/8 2004 kl. 11.35 © pelo

Odinsvej 5-7, bygget 1893 ved arkitekt Frederik B. Wilsbech* for Beværter­foreningen, stiftet oktober 1884, med 8 toværelses lejligheder, heraf 2 friboliger, for Beværtere eller Enker efter saadanne. Vinhandler Lorange* skænkede grunden, bryggerierne Ny Carlsberg og Næstved (senere Føniks) støttede. Huset er skåret over samme læst som næsten alle Næstveds stiftelser, måske efter Stiftelsen for værdige Ægtefolk og Mænd. Huset har mistet skorstens­piberne. 2005/06 blev facaderne berappet, de er stadig røde.

Året efter opførtes en kopi, Haandværks­svendenes Sygeforenings Stiftelse.

Wilsbech var også tilsyns­førende ved byggeriet. Da han formastede sig til at kassere et parti brædder, leveret af konsul og tømmer­handler Fred.V. Sabra*, udløste det en voldsom polemik i Næstved Tidende, især fra konsulens side:

Opsynsmanden ved Beværter­stiftelsens Bygning, Hr. Wilsbech, kaldende sig Arkitekt ... Tilsyn kan bestaae deri, at Under­maalere i et Fag optræde som Bussemænd for at dække over deres Mangel paa Dygtighed ... (14/6).

Tonen var ganske barsk i gamle dage. Det kan undre i betragtning af det snævre provinsby­miljø. Begge de herrer tilhørte byens bedre borgerskab, Wilsbech var aktiv Højre-mand, Sabra antagelig også. Da Sabra 1899 skulle have nyt forhus hjemme i Østergade, hyrede han Wilsbech.

Beværternes Stiftelse
12/8 2004 kl. 11.34 © pelo

Blandt fhv. beværtere her:

13/8 2020
11o mrk