Præstøvej 39

Præstøvej 39
12/8 2004 kl. 11.38 © pelo

Villa Thorshøj, bygget 1907/08 for købmand J.A. Thomsen* der ejede og boede i huset 1911 med familie, tjeneste­pige og 2 logerende. Han flyttede hertil fra Østergade 2, Riddergade 1 hvor han drev ekviperings­forretning. Ved års­skiftet 1911-12 afhændede han forret­ningen og averterede villaen her til salg.

Isen­kræmmer Jørgen Scheel-Bech* ejede huset 1914-15, fik lagt wc ind og boede her 1916. 1915 - 1928 ejede boghandler E. Larsen Demuth* huset. Omkr. 1920-25 boede han her selv, 1921 med familie, tjeneste­pige, kommis og lærling, dertil en logerende med egen tjeneste­pige. Demuth flyttede til Hans Hornemannsvej 5.

Den katolske orden Sct. Elisabeth Søstrene kom til Næstved 1922. I begyndelsen boede de i Købmager­gade 11, men året efter flyttede de til deres nye hospital længere ude på Præstøvej. 1928 etablerede de deres Børne- og Hvilehjem i denne villa som de overtog efter Demuth. De lod straks opføre en toetagers længe bagud til skolehjem. Hoved­opgaven her var konfirmations­forberedelse.

1930 boede 4 søstre med forstanderinde (-1935/36) Elisæa Bayer i spidsen, alle tilflyttet fra Tyskland, en hus­assistent og 6 pensionister i forhuset, 14 børn i sidelængen.

1926-85 arbejdede søstrene også i Vor Frue Skole (2 sider tilbage). 1976 flyttede de til deres nye kloster og hvilehjem, januar 1977 overtog rådgivende ingeniør­firma Lyngkilde bygningerne.

12/8 2020
11ø mrk