Rampen 8-10

Rampen 8-10
2/4 2005 kl. 13.31 © pelo

bygget 1933-34 ved arkitekt Jørgen Otbo* for A/S Bygge­selskabet ved Rampen Matr. No. 72b. Murermester Storgaard, tømrer­mester Andersen, Grimstrup, og blikken­slagermester H.O. Christiansen var blandt aktionærerne og fik givetvis deres entrepriser. Her blev 31 store toværelses lejligheder med spise­køkkener, desuden en butik, nedlagt 1971. Vinduer fornyet siden, hvorved udgang til altaner af jernbeton, funktionalistisk bolig­byggeris svage punkt, synes tabt. Beliggen­heden på Rampen giver 5 etager mod syd (billedet) og 3 mod gaden. Stadig privat udlejnings­ejendom, nu med 35 enheder, heraf 30 store toværelsers lejligheder.

Nyklassicismens kilometer­stil er blevet til radikal funktionalisme, næsten brutalisme. Det kasseformede hus med tjærepap­belagt helvalmet sadeltag med svag hældning er helt uden overflødig pynt. Næsten vindues­løse gavle viser at huset kunne fortsætte i det uendelige. Se uddrag Næstved Tidendes anmeldelse 27/3 1934.

I købmands­butikken med beboelse i nr. 10:

Også i nr. 10 drev Margr. Christensen pensionat - mindst 1948. Ellers var beboerne mest erhvervs­drivende og funktionærer.

8/12 2015