Roarsvej 8

Roarsvej 8
11/9 2006 kl. 13.42 © pelo

Kählergården, 24 ejer­lejligheder bygget 1979-80 ved arkitekt Birger Nordsted-Jørgensen for Danske Fabriks­haller A/S ved dir. Bøje Nielsen.

tidl. bebyggelse

På en del af grunden byggede tømrer­handler Fr.V. Sabra* 1897 cementstens­fabrikken Sjælland. Den blev udvide flere gange de flg. år. 1913 solgte enkefru Sabras arvinger den til den hidtidige formand Lars Nielsen.

Han solgte 1942 til Luxol Kemiske Fabrikker overfor der erklærede at Cementvarer vil blive fortsat og udvidet. Senere brugte Luxol grunden til oplagring. Derefter var der fragtcentral og spedition. Op til nybyggeriet blev to eksisterende bygninger revet ned: en fabriks- og lager­bygning og et toetages hus med to tre­værelsers lejligheder.

8/12 2015