Roarsvej 3
12/8 2004 kl. 11.26 © pelo

Roarsvej 3

bygget 1898/99 for trikotage­fabrikant L.P. Petersen*, kaldet Uld­strikkeren, der havde købte en større parcel her 1897. Trikotage­vej (nu Roarsvej og Helgesvej) anlagdes ved samme tid over hans grund, og han byggede også de andre huse på denne side af vejen. Han ville anlægge en trikotage­fabrik med dampvæveri her, men her blev i stedet lejligheder, måske med lidt fabrikation. Huset her rummede 4 beboelses­lejligheder og en butiks­lejlighed - arbejder­familier og købmand.

1912-13 fordoblede L.P. Petersen huset, 1913 blev det

Trikotagevejs Kaserne

for fodfolket. 1916 boede her 71 værne­pligtige, tilsyne­ladende uden nogen befalings­mand; dertil marketender Emil Georg Sauer og forhen­værende marketender Lars Thomsen hvis datter Gerda Petersen senere huskede:

Fru Thomsen lavede al maden ... Hun havde 2 piger og 2 soldater til hjælp i køkkenet ... Da sikrings­styrken var indkaldt, bespiste marketenderiet på Roarsvej 450 mand. Soldaterne stillede op i rækker i gården, gik gennem spisesalen og fik fyldt deres madskåle for så at gå ud gennem gadedøren og lejre sig i grøften ved vejen ... Kasernen dominerede Roarsvej i årene fra 1913 til 1922. I al den tid kom vejens beboere hver aften og fik rester fra middagen, dog ikke kød o.lign., som soldaterne kunne få til deres klemmer. En rest vælling eller suppe kunne deles ud til beboerne, som alle sad i små kår.

1921 var antallet af soldater skåret ned til 37, og en del af huset var overgået til civil udlejning. Kasernen blev nedlagt med udgangen af 1921, og huset blev igen almindelig beboelse. L.P. Petersen ejede det stadig 1925. Nu rummer det 9 lejligheder. I butikken t.v. (forrest) blev der bageri o. 1924-56 ved skiftende bager­mestre der også boede her, o. 1939-56 Carl Gunnar Nielsen.

Læs mere om private kaserner.

Hosesokkevej

Petersen anlagde også stikvejen herind og kaldte den Trikotage­vej. Kvarterets national­romantiske vejnavne er fra 1917. En lokal overlevering giver denne forklaring: Beboerne blev drillet med at de boede på Hosesokkevej. Det lod de sig i den grad gå på af at de klagede til kommunal­bestyrelsen der 1917 omdøbte vejen til Roarsvej og kaldte den nye fortsættelse rundt om hjørnet Helgesvej.

----
Litt.:
Ellen Herkild: Bag Sandbjerget - en bydel opstår, 1994, manuskript i NæstvedArkiverne

4/8 2020
51L mrk