Thorsvej 2, Præstøvej 57

Thorsvej 2, Præstøvej 57
5/8 2007 kl. 16.31 © pelo

14 lejligheder plus erhvervs­lokaler, bygget 1934-35 af tømrer­mester Chr. Jensen efter tegninger af Svend Jensen. Huset er et godt eksempel på dansk funktionalisme. Det mistede sine altaner til gaden ved en renovering 1985. I andet halvår af 2006 påbyggedes nye altaner på facaden og de gamle til gårdsiden blev skiftet ud.

1985 omdannet til andels­lejligheder

I hjørneforretningen var der bageri - ca. 1974, 1935 - mindst 1969 ved Carl Morbech (f. 1909), også med afholds­café; han boede her også. Omkr. 1981-96 var her O.P. Kontor­center ved Ove Pedersen. I den lille forretning mod Præstøvej (t.h.) var der parfumeri- og trikotage­kæden Tatol 1935-, senere grønt­handel. 7/1 1974 åbnede ejendoms­mægler Jakob Ovesen her. Han flyttede jan. 1984 over vejen, så var hans efter­følger tilbage i hjørne­forretningen her med en filial for erhvervs­lokaler, 2017 overtaget af BoligOne.

Beboerne var mest forretnings­drivende og funktionærer. Eksempler:

Præstøvej 57A
12/8 2004 kl. 11.31 © pelo

Præstøvej 57A

8 lejligheder, bygget 1953 af murermester K.E. Larsen efter tegninger af arkitekterne Alfred Christensen og J. Vestergaard Jensen. Forarbejder ved arkitekt Knud Andersen synes ikke at have præget resultatet: Som naboen (ovenfor) typisk funktional­istisk boligbyggeri, blot nogle år yngre.

Funktionalismens boligbyggeri foretrak fritliggende blokke (to sider frem), men kunne også producere traditionel rand­bebyggelse hvor grundene krævede det.

Præstøvej 65

Præstøvej 65
2/4 2005 kl. 12.41 © pelo

bygget 1975 ved arkitekt Peter Karstensen for Sct. Elisabeth-ordenen som kloster og hvilehjem i tilknytning til Sct. Elisabeths Hospital (1 side frem). 1976 flyttede Sct. Elisabeth Søstrene herhen fra Præstøvej 39 og hospitalet. Efter­hånden som der blev færre Elisabeth Søstre, lejede de den ene fløj ud til Birgitta Søstrene, indtil disse september 2003 flyttede til Maribo. Elisabeth Søstrene flyttede til Tyskland i efteråret 2004.

1/12 2004 overtog Elsa Terp det tidl. kloster og ombyggede det indvendig til vandrer­hjem, åbnet 14/1 2005. Det afløser det tidligere vandrer­hjem på nærliggende Frejasvej.

Vandrer­hjemmet ophørte 2017, den nye ejer Bolig­selskabet Sjælland har ombygget til lejlig­heder under navnet Klosteret.

16/8 2020
57: 11a mrk
57A: 11be mrk
65: 12aæ mrk