Slagkildevej 6

bygget 1897 for lærerparret Hans Ebbe og Margrethe Jensen Skjold*. Fruen bestyrede realskolen for piger senest 1893 - lukning 1901. Parret ejede og beboede villaen -1917. En tjeneste­pige indgik i hustanden, 1916 endda både hus­assistent og husfrøken. Musiker Axel Sauer (f. 1894) købte huset 1926. 1930 boede han med familie på 1. sal, i stueetagen boede musiker, senere musikdirektør Ejnar A. Sauer med familie. De tilbød musik­undervisning. Ejnar Sauer flyttede 1935/36 til Axeltorv 11 med musikskole. Axel Sauer blev her, stadig med musikundervisning, - død 1944. Enkefru Ragnhild Sauer boede her til 1947 da hun solgte huset til Næstved Kommune.

19/11 2018
114e