Købmagergade 6-8, Kompagnistræde 5-11

© Peter Loumann. Kontakt mig hvis du vil bruge et eller flere af mine fotos.

Købmagergade hed opr. Købmandegade og var byens hovedstrøg. Det fornemmer man ikke rigtig i dag. Den udmærker sig ved udsigten til Sct. Peders Kirkes kor. Sidegaderne Møntergade og Kompagni­stræde, tidl. også Fiskerstræde, er gamle smøger ned mod Suså.

På det skrånende terræn mod åen lå Næstveds offentlige værker: gasværket 1862-1971 sydøst for Kompagni­stræde, vandværket 1887/88-1939, fra 1900 med badeanstalt, ud for Kompagni­stræde, el-værket fra 1909 til 1980'erne, de sidste bygninger rømmet 1991. Det anselige bygnings­kompleks blev gradvis revet ned fra 1967 til slutningen af 1990'erne, de sidste huse som indledning til frilægningen af Susåen 1999-2001.

Kompagnihuset fra senmiddel­alderen er et klenodie. Kompagni­stræde 5-11 er revet ned.

Småhusene Købmagergade 6-8 med Kompagni­stræde 1, typiske for traditionelt købstads­miljø, blev i 1980erne overtaget af Næstved Kommune til byfornyelse. Men prisen prisen på projektet voksede til næsten 7 mio. kr. og blev politisk uforsvarlig. Nedrivning var overhængende, men i stedet afhændede kommunen dem 1999 til private med klausul om istand­sættelse. De blev købt af Knud Christensen og Lis Pedersen, der restaurerede dem med bistand fra arkitekt John Artmur 2000-2005.

Jeg kalder dem de stærke enkers huse. I det førindustrielle samfund gjaldt, at hvis en kvinde ikke døde i barselsseng, havde hun statistisk udsigt til en lang enkestand: Mænd døde dengang som nu før kvinder. De to huse har fire gode eksempler.

Kompagnistræde 5-11

ccccc
1962, NæstvedArkiverne 6392

Det meste af grunden, gl. matr. 143, tilhørte Gøyernes gård. Først Holger Aaggard Hansen* så hans enke udstykkede den 1856/57-74/75.

nr. 5

(t.v.) var bygget 1857 af murer Christian Meyer der ejede og boede i det - død engang i 80'erne, hans enke -1903, så papir­arbejder, senere kommunebud, senere pensionist Lars Christian Larsen 1903 - mindst 1948. Skomager, senere aldersrente­nyder Hans Christian Hansen boede på 1. sal o. 1921-36. Ingen af dem holdt tjeneste­folk. Huset blev revet ned 1974.

nr. 7

bygget 1875 af murermester Frederik Christian Sauer*, der ejede det 1875-85 og selv boede på 1. sal. April 1880 flyttede han til sin nye Eiendom ved Jernbanen (NT 7/4), Farimagsvej 15, men da han 1884 overdrog virksomheden til H. Larsen & H. Christiansen, averterede de adresse her i Kompagnistræde (NT 29/1). 1880 og 90 boede her 59 personer fordelt på 14 husstande, mest arbejderfamilier. Her var detailhandel o. 1890-1930, 1905 - først i 20'erne ved enkefru Oline Emilie Woltzmann der boede her med 7 børn; da de efter­hånden var flyttet hjemmefra, flyttede hun over i nr. 6. Huset blev revet ned, vist ca. 1970.

nr. 9

byggede murer­svend og fisker Hendrik Nielsen 1857 eller kort før til sig selv. 1860 annoncerede han: Det mig tilhørende ny grund­murede Huus i Compagni­stræde agter jeg, formedelst Flytning .. at afhænde (NA 25/8). Det lykkedes ikke, han ejede huset - mindst 1880. Senest 1877 etablerede han sig som murer­mester og boede her igen med famlie, men ingen tjeneste­folk. Vægter Hans Pedersen ejede og boede i huset o. 1882-90, hans enke - mindst 1911. Over­postbud Hans Larsen ejede og boede i huset o. 1916-25, hans enke -1932 da kommunen købte huset som den overlod til vand­værket (nedenfor). 1932 blev det revet ned med stemplet uegnet som menneske­bolig.

nr. 11

var o. 1855-90 ejet af arbejd­smand, senere fragt­mand Anders Olsen de boede her med familie men ingen tjeneste­folk. Han solgte til skomager­svend Hans Andersen hvis enke boede her o. 1901-11. 1914 købte Næstved Kommune huset for at bruge grunden til det kommunale vand­værk der 1915 lod murermestre Aagaard og Larsen tilbygge det 8-kantede filtertårn og flyttede hertil fra den anden side af gaden. Beboelsen blev lejet ud, o. 1930-48 til murers­vend Niels Grandahl med familie. Hus med tårn blev revet ned 1967.

i baggrunden

alt nedrevet, gasbeholderen 2005.

5/11 2020
5: 284, gl. 143c
7: 285
9: 286, gl. 143b
11: 287, gl. 240