Gallemarksvej 9, Peder Bodilsvej 1

Gallemarksvej 9, Peder Bodilsvej 1
3/6 2008 kl. 18.16, © pelo

bygget 1918 ved arkitekt Ludvig Beldring* for Næstved Kommune der stadig ejede huset 1925. Opr. rummede hver halvdel to toværelses lejligheder med kompressions­toilet i gården. Huset blev bygget som del af et projekt på 8 huse med 28 lejligheder hvor de 3 huse Roligheds­vej 2-12 var ligesådan.

Beboere 1921:

1942-43 solgte komunen husene. Nye ejere slog lejlig­hederne sammen lodret. Gallemarksvej 9 (t.v.) fik udgravet fuld kælder, ejere og beboere 1979-90/91 var syge­plejerske Bodil Lange og adjunkt Peter Loumann.

Gallemarksvej 15

bygget 1929/30 ved arkitekt Gunnar Christensen for maskin­mester Otto Aage Sager, der flyttede hertil fra Østergade 19 og stadig boede her 1942/43; garage t.h. i forlængelse af facaden fjernet 2006.

Et velbevaret eksempel på en nyklassicistisk villa; vinduerne er de originale.

Gallemarksvej 17

bygget 1926 ved arkitekt Gunnar Christensen for tømrer­mester P.F. Christensen*, P.F. Christensen & Søn. Bygherre eller køber var tandlæge Aage Rasmussen. Enkefru Nathalie Rasmussen boede her senest 1929 - død 1944.

P.F. Christensen & Søn brugte o. 1826-28 en opstalt af gavlfacaden i sine annoncer; måske er huset opført i flere eksemplarer; en serie på Hvedevænget var af samme type.

Gallemarksvej 19

bygget 1927-28 for maskinsmed Chr. Brandt, oprindelig med selvstændig lejlighed på 1. sal, nedlagt 2002. Brandt boede på 1. sal med familie men ikke tjeneste­folk - mindst 1948. Han var også operatør ved Kino.

Gallemarksvej 22

hjørnet af Peder Syvsvej (t.h., tidl. også Peder Syvsvej 22), bygget 1913 ved arkitekt Johs. Tidemand-Dal for Bygge­foreningen for faste Under­officerer ved 26' Bat. i Næstved til sergent Peder Mouritzen der stadig ejede huset 1921; han boede selv i stueetagen med familien og lejede 1. sals­lejligheden ud. 1925 var han afløst af bogbinder­mester Henry Mortensen der boede her -1942/43, fraflyttet til sit nye Vinhus­gade 2 hvortil værk­stedet også flyttede. Lærer Børge Thorkildsen boede her o. 1842-60. Ingen havde tjeneste­folk boende.

Gallemarksvej 23

bygget 1923 af murer­mester Charles O.V. Mortensen, Ridder­gade 12, der selv flyttede ind på 1. sal og lejede stue­etagen ud; ingen tjeneste­folk. Mortensen boede her til død 1960.

Gallemarksvej 25

hjørnet af Peder Bodilsvej, bygget 1913 ved arkitekt Johs. Tidemand-Dal for Bygge­foreningen for faste Under­officerer ved 26' Bat. i Næstved til sergent P.K. Madsen der stadig ejede huset 1921. Han og familien boede i stuen, på 1. sal boede mælkekusk, senere mælke­handler Carl Hansen med familie o. 1916-25. Ingen tjenestefolk. Omkr. 1925-48 ejede snedkersvend Otto Emil Petersen huset og boede med familie i stue­etagen. Papir­arbejder Jens Nielsen boede til leje på 1. sal o. 1929-39.

9/12 2018
9: mrk 10y
Peder Bodilsvej 1: mrk 10æ
15: mrk 10be
17: mrk 10bh
19: mrk 10bi
22: mrk 10b
23: mrk 10aæ
25: mrk 10e