Peder Bodilsvej 13

Peder Bodilsvej 13
12/6 2006 kl. 18.51, © pelo

bygget 1919 ved arkitekt Ludvig Beldring* for Næstved Kommune der stadig ejede huset 1925. Oprindelig 4 lejligheder, nu to. Huset fik 2004/05 igen smårudede vinduer. Beboere 1921:

Huset blev bygget som del af et projekt på 10 huse med 40 lejligheder her på Gallemarks­vej, Peder Bodilsvej, Lille Gallemarks­vej og Roligheds­vej. Her har vi en variant af Gallemarksvej 9, Peder Bodilsvej 1: fælles gadedør, nu delt vandret i stedet for lodret. Samme variant på Peder Bodilsvej 3, hvor førstesalen stadig er delt i to lejligheder, og Rolighedsvej 14, der stadig rummer 4 lejligheder.

1942-43 solgte komunen husene.

Peder Bodilsvej 21

bygget 1913 ved arkitekt Johs. Tidemand-Dal for Bygge­foreningen for faste Under­officerer ved 26' Bat. i Næstved til sergent I.T. Østervig der ejede og boede i huset o. 1916. Det lille vindue som liggende oval var en kortvarig dille o. 1911-15.

Sergent Østervig med familie boede i stuen. 1919 solgte han huset til produkt­handler P.A. Petersen (1891 - 1953) der havde forretning i Østergade 22; han flyttede hertil og boede her stadig 1948. Begge ejere lejede 1. sal ud.

Flere af kvarterets huse er små mod vej, men udnytter terrænfald og asymmetrisk tag til at gøre sig store mod haven.

24/3 2017
13: mrk 10af
21: mrk 10k