Peder Syvsvej 3

Villa Udsigten, bygget 1922 ved arkitekt Ludvig Beldring* for hatte- og skohandler Carl Schrøder*.

Schrøder tog 1919 initiativ til Andels-Bolig­foreningen i Næstved og blev dens første formand. Han stod dermed for opførelsen af 2 serier enfamilie­huse 1921, tegnet af Beldring, her på Gallemarken. 1925 solgte han villaen til kaffe­grosserer Ernst P. Jeppesen der flyttede hertil fra Nykøbing F og boede her med familie og hus­assistent -1939/40.

Peder Syvsvej 5

bygget 1921 ved arkitekt Ludvig Beldring* for Næstved Andelsbolig­forening af 1919 der stadig ejer huset, som ét af 10 enfamilie­huse efter samme tegninger på Hans Hornemannsvej og Peder Syvsvej og 1 på Ydunsvej.

Omkr. 1924-25 boede amts­fuldmægtig, cand.jur. Frederik Høyrup her med familie, men ingen tjeneste­folk, fraflyttet til Farvergade 7. Disponent i London Magasinet Robert E. Hansen boede her 1936/37 - mindst 1957.

Peder Syvsvej 13

hjørnet af Gallemarksvej (t.v.), bygget 1913 ved arkitekt Johs. Tidemand-Dal for Bygge­foreningen for faste Under­officerer ved 26' Bat. i Næstved til sergent Niels Peder Pedersen der ejede huset o. 1916

Sergent Pedersen boede selv i stueetagen. Omkr. 1921-25 var han afløst, også som ejer, af bank­assistent og forsikrings­agent Aage Larsen. Ovenpå boede sergent Hans Surland-Hansen; han var en af de befalings­mænd der blev i byen efter at fodfolket forsvandt, han som cigar­handler, bogholder og lærer ved Teknisk Skole. 1929 købte han nr. 20 (nedenfor) og flyttede derover. Emanuel Larsen, disponent hos købmand Vilh. Jørgensen*, så hans efter­følger, ejede og boede i huset senest 1929 - død 1953.

Peder Syvsvej 20

hjørnet af Gallemarksvej, bygget 1913 ved arkitekt Johs. Tidemand-Dal for Bygge­foreningen for faste Under­officerer ved 26' Bat. i Næstved, måske til sergent Th. Sindberg der ejede huset o. 1916-21

Sergent Sindberg boede selv i stue­etagen og lejede lejlig­heden ovenpå ud. Fhv. sergent, bogholder, senere fuld­mægtig Hans Surland-Hansen ejede og boede i huset 1929 - mindst 1948, tilflyttet fra nr. 13 (ovenfor). 1956 boede hans enke overfor i Gallemarksvej 25. Sønnen, vice-, senere stads­skoleinsp. Axel Surland (f. 1915) boede her i huset o. 1956-60.

10/12 2018
3: mrk 10av
5: mrk 10an
13: mrk 10d
20: mrk 10c