svineslagteriet

svineslagteriet
1906, NæstvedArkiverne B9988, ukendt fotograf

Aktieselskabet Nestved Svine­slagteri blev grundlagt 1896 på initiativ af en gruppe borgere i Næstved, bl.a. fabrikant H. Hermansen*, sagførerne Chr. Fester* og Henrik Schultz* og købmand, formand for handels­foreningen Herman B. Sommer*. Næstved Kommune gav et tilskud på 4000 kr. Slagteriet købte grunden ved Oskarsvej af konsul Sabra og lod samme år murer­mester Morten Hansen* bygge under opsyn af konduktør Bindseil efter tegninger af arkitekt Julius Wendelboe-Madsen (1866 - 1917) der var specialist i slagterier; flere senere til- og ombygninger. Driften forpagtedes til Frits Øckenholt, hidtil bestyrer af Ringsted Svine­slagteri. Driften begyndte 21/10 1896.

1899 indgik virksomheden i det multinationale J.D. Koopmanns Svine­slagterier A/S. Lokalt havde den detail­udsalg i Vinhusgade 9 1913 - mindst 1929, men den var et eksport­slagteri. Direktøren

boede i slagteriets hus Oscarsvej 9. I storheds­tiden i 1920'erne og 30'erne beskæftigede slagteriet hen ved 100 mand, 1968 ca. 70. Det år indgik Koopmanns i De samvirkende danske Andels­svineslagterier der året efter lukkede slagteriet i Næstved. Bygningerne blev 1972 solgt til nedrivning. Nu er der rækkehuse på grunden.

11/12 2018
parceller af 193