Indre Vordingborgvej 11

Indre Vordingborgvej 11
25/8 2004 kl. 18.18, © pelo

hjørnet af Oskarsvej (t.v.). De første huse blev bygget 1891 for brygger A.C. Kragh-Müller*, Bryggeriet Næstved. Måske går en rest baghus (nedenfor) så langt tilbage. Bryggeriet om- og tilbyggede jævnligt. På en tegning fra 1926 (nederst her) er bygningerne svært genkendelige. Den centrale hvide facade stammer fra en større ombygning og modernisering 1938-39.

Produktionen begyndte 1891. 1898 gik Kragh-Müller konkurs. Virksomhed og bygninger gik på tvangs­auktion og blev overtaget af Bryggeriet Føniks A/S med bl.a. købmændene Valdemar Huus* og Jacob Thaning*. 1913/14 overtog det Mads Nielsens* Hvidtøls­bryggeri, 1916 også C. Friis'* Enke.

Brygmester og bestyrer var fra 1898 - 1938 Vilh. Holm*, der boede overfor i nr. 18 og derefter blev formand for bestyrelsen, 1938-53 J.P. Dithmer. Bryggeriet forblev et ret beskedent foretagende, havde vel aldrig mere end ca. 20 ansatte, men var alligevel en markant virksomhed i byen. Det producerede også mineralvand. Som så mange provins­bryggerier kom det i vanskelig­heder i 1950'erne. Dithmer greb til at producere og sælge øl uden om regnskabet, for hvilket han 5/3 1954 idømtes 50 dages hæfte, en bøde og en erstatning til statskassen. Februar 1955 trådte selskabet i likvidation.

Frøhandel Aage Pedersen A/S, tidligere også Herlufsvænge Handelsgartneri, Ringstedgade 61, blev hjemløs da sygehuset skulle udvide og flyttede 1958 hertil. Det var her til lidt op i 90'erne. De senere år stod bygningerne stået tomme og forfaldt. Nedrevet 2017.

Indre Vordingborgvej 11, baghus
25/8 2004 kl. 18.19, © pelo

En rest baghus i gården, desværre med dårlige lysforhold, vel fra bryggeriets ældste tid. Næstved byråd accepterede 4/12 1890 Kragh-Müllers ansøgning om tilladelse til at belægge Baghuset ved Bryggeriet med Tagpap. Det kan være huset her. I samme møde forelagde gasudvalget Erklæring om Gas­ledningen til Øl­bryggeriet ved Vording­borg Landevej.

Står foran nedrivning - lidt synd, fordi en masse industri­arkitektur fra den periode hastigt forsvinder.

bryggeriet Føniks ca. 1910

Bryggeriet Føniks ca. 1910
ca. 1910, virksomhedens eget prospekt, original i NæstvedArkiverne.

Villaen overfor, Vordingborgvej 18 var direktør­bolig og vel også kontor.

Koopmanns svine­slagteri skimtes i baggrunden. Rygende skorstene var dengang et positivt billede.

bryggeriet Føniks 1926

Bryggeriet Føniks, 1926
1926, tegning af Karl Hansen Reistrup* der boede tæt ved bryggeriet, original sst.

set fra Vordingborgvej. Hoved­bygningen t.v. er bygget om; facadens 3-deling ses stadig. Skorstenen i baggrunden hører nok til svine­slagteriet.

7/12 2017
mrk 193r(,q)