Axeltorv 3
23/6 2010 kl. 17.07 © pelo

Axeltorv 3

hjørnet af Torvestræde (t.h.), i udgangs­punktet forhus til det nuværende Torvestræde 1 (nedenfor).

Der er stadig synligt bindings­værk i bagsiden.

Høker Peter Petersen* boede her senest 1834 - 1874, fra senest 1840 også med værtshus, fra senest 1856 under navnet Skandinavien. Petersen solgte 1874/75 til Hans Chr. Iversen der et par år efter flyttede tværs over torvet til nr. 9 og tog navnet Skaninavien med sig.

Så fulgte mere end et århundrede med trikotage, manufaktur og konfektion, især for herrer:

16/10 1877 - 1882 Fritz Borella der privat boede på 1. sal, tilflyttet fra Kirkestræde 3, Kirke­pladsen 3. Han ejede stadig gården 1911. Derefter Vett & Wessels Udsalg 1882-1929, fra 1925 under navnet Magasin du Nord. Det var blot en licens, butikken var lokalt ejet:

Fra 1929 havde Rasmus Nielsen Herre­magasinet her, tilflyttet fra Jernbanegade 3. Efter hans død 1961 overtog naboen Egon Petersen (nedenfor) det og videreførte det til op i 1993, ved en forretningsfører: o. 1970 Aa. Dan Petersen, fra 1/10 1985 Knud Petersen, indtil da leder af Tina Børnetøj, Ramsherred 31, også ejet af Egon Petersen.

Kæden Synoptik åbnede sin filial her 1/9 1994.

Torvestræde 1
13/6 2004 kl. 11.21 © pelo

Torvestræde 1

Huset var i udgangs­punktet sidehus til naboen Axeltorv 3 (ovenfor). Det blev bygget etapevis i løbet af 1800-tallet som enetages længe med saddeltag. 1878 ombyggede murer­mester F.C. Sauer* det for købmand Borella så at der blev to butikker til udlejning. 1956 lod købmand Egon Petersen det ombygge og forhøje med en etage ved arkitekt- og ingeniør­firma Friis-Jensen & Jørgensen (planer 1953-).

Fra 1929 var her Strømpe­magasinet i et lille lokale t.h. Det blev 1931 overtaget af nævnte Egon Petersen og bredte sig efter­hånden til hele huset. Fra 1946 til mindst 1981 var disponent Grethe Larsen daglig leder. Forret­ningen var her stadig i 1995, men må være lukket samme år eller kort efter.

Brødrene Petersen var et fænomen i Næstveds manufaktur- trikotage- og konfektion. 1947 åbnede Gunnar Petersen herre­konfektions­forretningen Bristol i Vinhusgade 4 der også voksede i mange år. Egon Petersen overtog 15/2 1961 også Herre­magasinet i nabohuset (ovenfor). Fra maj 1967 til august/september 1985 drev han også Tina Børnetøj, i 70'erne også med afdelingen Young Look. I Herre­magasinet var Aa. Dan Petersen forretnings­fører, hos Tina Knud Petersen der efter lukningen fortsatte i Herre­magasinet.

T.v. var der Næstved Optik o. 1933-46, i det mindste fra 1939 ved Svend Wassmann.

gården 1897

gården 1897
af ann. i Næstved Tidende 16/6 1897 og senere

I forhuset Viggo Friis' forretning. Sidehuset t.h. med den forretnings­facade murer­mester F.C. Sauer* ændrede 1878 for købmand Borella. Forhuset blev ombygget 1939, sidehuset forhøjet midt i 50'erne.

28/12 2018
261, gl. 141