Ramsherred 1897

Ramsherred 1897
1897, postkort, ukendt fotograf

Fotografen har stået ud for nr. 15 (helt t.v.), det ene af de to huse der stadig står. Det andet er nr. 14A (omtrent midt i billedet).

På højre side af gaden nr. 14-6:

Sct. Mortensgade 13, Ramsherred 14

De to gavle ses midt i billedet, forhuset med afvalmet tag. Ejer og beboer var tømrer­mester, 1849-69 også brand­kaptajn, Søren Frederik Hoffmann* 1831 - død 1884, så hans arvinger. Omkr. 1890-1906 boede hans ugifte børn her med en tjeneste­pige. December 1905 solgte de gården til købmand Carl Severinsen* der 1906 rev forhuset ned og byggede nyt hjørnehus. Baghuset med gavl mod Ramsherred står stadig.

Ramsherred 12

er ubebygget, del af Hoffmanns, senere Severinsens have. Her blev Falck-stationen bygget 1930, kortvarigt med lejlighed til stationens leder H.A. Schultz. Drifts­lederen boede lidt oppe ad gaden i nr. 29. Stationen flyttede 1951 ud til Skellet.

Ramsherred 10

Her lå en bindingsværks­længe på 13 fag, ejet af skiftende købmænd der udlejede den til stald og kornloft samt vogne. 1853/54 købte murer­mester Mathias Petersen* den. Han gav den grund­muret facade 1858 og ombyggede den yderligere 1878. 1867 rummede den stald, kammere og magasin, 1878 fik 4. Dragon­regiment tilladelse til at bruge det saakaldte Sorterupske Etablissement og Muurmester Petersens Stald.

1894 solgte Petersens arvinger huset til murermester Hans Christiansen* der blev boende i Kattebjerg 11, men som ejendoms­besidder her i Ramsherred 1896 gik med i Konsortiet der 1898 anlagde Ramsherred­gades Forlængelse.

Her var fægte- og gymnastiksal o. 1894-1913. 1919 solgte Christiansen huset til møbel­handler Jørgen Jørgensen* der ombyggede det (nedenfor).

Ramsherred 8

Her lå en bindingsværks­længe på 10 fag som naboen, murerer­mester Mathias Petersen* 1856 solgte til murersvend og ringer Carl Frederik Arnholtz. Han om- eller nybyggede den til grundmur ad flere omgange og boede her - død 1891. Fruen drev vaskeri. Huset blev et familie­sted: Sidst i 80'erne overgik det til sviger­sønnen tømrersvend Hans Jensen der ejede og boede i det indtil mindst 1916; 1925 sad hans enke tilbage. Jensen påbyggede 1888 den fulde 1. sal og den brede atelier­kvist til sin svoger, fotograf E. Arnholtz* der drev sit atelier maj 1890 - 1937. Han boede på 1. sal med familien, først med 2 tjeneste­piger, så kun 1, nogle gange også en fotograf­medhjælper.

fru Arnholtz' ugifte lillesøster Signe Steffensen (1881 - 1935) der var malerdame hos Kähler 1907-34 og selv en habil keramiker, boede i stuen senest 1916 - død. Jensens ugifte datter Dagmar Jensen drev 1922 - mindst 1949 smør­forretning i stueetagen; hun boede i en lejlighed bag forret­ningen.

Her var ølhandel for Kongens Bryghus o. 1943-60 ved Hans Nielsen, der også boede her. 1955 afløstes han af sønnen Knud Nielsen. Garager og lager var overfor i nr. 19.

Her var kolonial o. 1949-70, fra 1962/63 ved A. Månsson.

Nr. 8-12 blev revet ned 1980 og afløst af ktas-huset.

Ramsherred 6

ses kun delvis helt t.h. Sadel­mager Hans Poulsen ejede gården 1842/43-85 og boede i den -1854, da han flyttede til Roskilde. Her drev Hansine Hansen mode­forretning med frisør­salon o. 1875-1909. Hun boede her også med familien. Manden Rasmus Hansen (Hovmann)* var jernbane­betjent og -drager, fra senest 1889 møbel­handler med forretning her. 1885- ejede han huset. Han var med i Konsortiet der 1897 købte gartneriet Eddeliens Have og forlængede Ramsherred op til Jernbanegade. Deroppe opførte han Hovmans Hus 1905-06. Han drev så møbel­handel begge steder. Han annoncerede 10/12 1910 (NT): Paa Grund af Ejen­dommens Salg og Forret­ningens Ophævelse realiseres mit Møbel­lager.

Sønnen Niels J. Hovmann-Hansen* etablerede sig 19/10 1901 som sagfører her. Han opførte 1904 Helmerhus, nabo til faderens nybygning. Foråret 1907 flyttede han kontoret op i det nyopførte Jernbane­gade 7.

Huset blev 1911 afløst af L.P. Petersens* Mjølner.

Ramsherred 10 1958

Ramsherred 10 1958
ann. i NT 13/6 1958

1919 købte møbel­handler Jørgen Jørgensen* huset, ombyggede det og flyttede forret­ningen her ned hvor den fortsatte - 1965, fra 1925 ved snedker­mester Peter Emil Larsen der var begyndt i Karrebæks­minde 1914. Han boede her også privat, senest 1956 fraflyttet til Grønne­gade 1A. Senest 1953 hed den Bolig­huset, fra 1956/57 ved P. Emil Larsen & Søn. Lokalet blev i slutningen af 1965 overtaget af P. Smith-Petersen der havde begyndt sin forret­ning med tekstiler o.a. 1962 overfor i nr. 19 og også havde forretning i nr. 20. De blev nu samlet her. En udvidelse med Torve­stræde 4 og 11 blev kortvarig, hhv. ikke realiseret, og i begyndelsen af 1975 ophørte SMITH P, byens varehus.

Huset blev revet ned 1980 og afløst af ktas-huset.

24/12 2018