Sct. Mortensgade 13, Ramsherred 14
3/7 2008 kl. 11.50, © pelo

Severinsens Hjørne

Sct. Mortensgade 13 (t.v.), Ramsherred 14B (t.h.), bygget 1906 for købmand Carl Severinsen* der december 1905 købte hjørne­gården her af Hoffmanns* arvinger til over­tagelse april 1906 og rev forhuset ned. De første butikker flyttede ind i oktober samme år. Fra ca. 1917 indgik huset i et harmonisk hjørne med de tre andre: Ramsherred/Grønnegade, Grønnegade/Ramsherred og Ramsherred/Sct. Mortensgade, bundet sammen ved ensartede smedejerns­altaner på 1. sal.

I hjørnelokalet var der købmands­forretning december 1906 - 1959

1958 købte Knudsens* Læderhandel, nu ved Jensen & Nielsen, overfor i Ramsherred 23 huset af Ole Severinsen, året efter flyttede den ind i hjørne­forretningen. Efter Nielsens død førte Gunnar Jensen den videre, fra 1985 sammen med Arne og Kirsten Jensen, søn og sviger­datter. Forret­ningen lukkede 1991.

Så flyttede værtshuset Step Inn Irish Pub hertil fra Ramsherred 16, få skridt oppe ad gaden.

Ramsherred 14A
15/3 2002 kl. 16.17, © pelo

Ramsherred 14A

Baghuset her er vel det tømrer­mester Hoffmann* byggede 1838 og 1842, selv om det først 1857 kan identificeres med bedre sikker­hed. Beskrivelse 1867: 8 fag bindings­værk til denne side, 9 til den anden, grundmuret gavl, indrettet til materialhus, brændeskur og lokum. Det fik 1951 butiks­facade ved arkitekt Sigurd Petersen for grønt­handler Egon Fr. Nielsen. 1980 blev det meste af Rams­herreds sydside ryddet for at give plads for TDC's, dengang KTAS' nybyggeri (1 side frem). Denne rest blev stående. Den er nu bygget sammen med KTAS' tidl. udvidelse der var baghus til Sct. Mortens­gade 11 (1 side tilbage).

Op til 1923 udlejede købmand Severinsen et smede­værksted til militæret, måske her.

Egon Nielsen drev den vel­renommerede grønt­handel La Reine 1951 til mindst 1970. Klip 14 har været her siden 1989.

9/4 2017
94a, gl. 46a