Skomagerrækken 8
9/9 2007 kl. 14.40, © pelo

Skomagerrækken 8

bygget 1924 ved arkitekt Ludvig Beldring* for restauratør Anders Andersen*. Senere blev de to kviste bygget sammen, enten ved en ombygning 1950 ved arkitekt Knud Andersen eller måske allerede 1941, for restauratør Albert Wincentz. Sidehus (ikke vist) forlænget 1954 ved arkitekt Erik Otbo for motor­forhandler Erik Wincentz (restauratørens søn, 2 sider tilbage). Ny restaurations­facade i engelsk stil og mahogni for restauratørerne Bjarne & Bo Nielsen 1984.

huset ca.1945

huset ca.1945
ukendt fotograf, NæstvedArkiverne

Raadhuskroen

Raadhuskroen
24/2 2006 kl. 15.23, © pelo

raadhuskroen.com

Restaurationsfacade i engelsk stil og mahogni for restauratørerne Bjarne og Bo Nielsen 1984, ændret 1994 for Helle og Ivan Pedersen. Af den fremgår at Raadhus­kroen fører sin historie tilbage til 1907. Det år skiftede den ganske rigtigt ejer, men den er meget ældre. Beværterne boede her også - mindst 1956:

serveringspavillon
17/6 2001 kl. 16.00, © pelo

serveringspavillon

en tilnærmelsesvis kopi af et lysthus fra Industri­bygningens have, ca. der hvor den militære vagt­bygning stod indtil 1887. Da torvet blev renoveret op til Næstveds 875-års-jubilæum 15/6 2010, blev pavillonen fjernet, 2012/13 erstattet af en sort firkantet en.

26/12 2018
tak til Mette Enevoldsen
256, gl. 135b