Skomagerrækken - Axeltorv ca. 1905

Skomagerrækken - Axeltorv ca. 1905
postkort ca. 1905, ukendt fotograf

Skomagerrækken 10-12

på hjørnet foran Diskonto­bankens hus, 1 etage i røde mursten med 2 kviste, er bygget 1891. Det står endnu med diverse ændringer.

Skomagerrækken 8

1 etage overkalket bindings­værk med 2 kviste, kaldet Det skæve Hus, var værtshus. Beværterne boede her også:

Skomagerrækken 6

2 etagers grundmur, afløste 1879 et bindingsværks­hus i 1 etage. Ejer og beboer var drejer Bang, to generationer: først i 1840'erne - 1880 Andreas Frantz Bang*, så sønnen Søren A. Bang* med Dreier-Etablissement og Paraply-Fabrik 1880 - død 1925, o. 1920 sammen med P. Bang. Forretningen fortsatte i S.A. Bangs navn indtil 1928, så ved E. Søltoft -1931/32. Da Brdr. Johannsen* overfor ophørte 1936, etablerede deres første­mand Ejnar Hansen egen manufaktur­handel her; da huset blev revet ned 1946 flyttede han tilbage til Axeltorv 1 hvor privaten i forvejen var.

Skomagerrækken 4

var et bindingsværks­hus på 8 fag i én etage. Det husede en lang række af skomagere:

o. 1827-1931 dynastiet Møller*:

1905/06 fornyede sidstnævnte ejer facaden med butiks­vinduer.

Her var Nestved Børne-udstyrs- og Linned-Magasin 5/12 1905 - ca. 1963, grundlagt af Ida Børglum, 19/10 1909 overtaget af frk. Anna Rohlff (1878 - 1967); hun købte huset her af Møllers arvinger 1939. Sortimentet var iflg. en annonce fra 1943: Spædbørns-Udstyr, Tricotage, Korsetter, Dukker, Legetøj, Spøg og Skæmt, Juletræs­pynt - og det i en tid med vare­mangel. Privaten var o. 1930 i Ringsted­gade 45, fra 1946 i det nye Grønne­gade 1a. 1950/51 blev forret­ningen Anna Rohlff & Co. sammen med ægte­parret Mogens og I. Dittmann. Den var her til 1962/63, samtidig med at Dittmanns åbnede i Ridder­gade 4 under navnet Dizet.

Skomagerrækken 2

var først 5 fag bindings­værk, kendt tilbage til 1761. Her boede klejnsmed og skorstens­fejer Frederik Christian Gülich senest 1834 - død 1867; o. 1850-55 drev han værtshus, derefter levede han af pension - hans ansøgning om tillæg eller gratiale var årligt et punkt på kommunal­bestyrelsens dags­orden. 1869 solgte boet efter hans enke huset til naboen, skomager­mester Møller (ovenfor) der 1870 om- eller nybyggede det i grundmur; resultatet ses på fotoet.

Handskemager Valdemar Larsen flyttede hertil fra Grønnegade 1871. Han døde 1876, V. Larsens Enke førte forret­ningen videre og flyttede den 1878 til Kirkestræde 1. Den flakkede så omkring, var endda lukket fra 1885 til 89 da den var tilbage her. Lydia Larsen, f. Høgermann boede her 1890, nu 53 år, med den ugifte datter Margrethe Marie. Forretningen var her stadig 1897, nu ved Lydia Christiansen.

1890-1906 boede tøffelmager Jens Christian Nielsen (f. 1862) her; 19/4 1906 flyttede han hen i Axeltorv 5 t.v. Fra midten af 1890'erne til 1923 var her stadig, eller igen, værtshus, Torvehallen, 1901- ved N. Chr. Nielsen (1866 - 1944) og fru Anna Caroline (1869 - 1936). De boede også i huset med en tjeneste­pige. Glarmester og kunsthandler Johan Hansen købte 1923 huset, og om- eller nybyggede det (nedenfor).

nr. 2-4

blev 1962-63 overtaget af Schous Fabriker der havde planer om at ersatte dem med en ny forretnings­ejendom. Foreløbig åbnede en forret­ning i parfumeri­kæden schou-tex i de nu stærkt nedslidte huse.

Axeltorv 2

2 huse, hvert på 6 fag bindingsværk i 1 etage, blev i 1840'erne ændret til 2 etager grundmur; de blev senest 1857 samlet til 1 forhus for værtshus­holder Mailandt*.

T.v. boede skrædder Andreas Christian Wollander o. 1810-34; o. 1837-45 sad hans enke tilbage og ernærede sig og 4 børn ved syning. T.h. boede kobbersmed Ludvig Buus o. 1787-1811, hans enke ejede huset o. 1817-37.

Her var værtshus 1851-1936, fra senest 1880 med gæstgiveri:

Her var bageri fra først i 1840'erne - ca. 1903, i den nye gård lå forret­ningen t.h. ved siden af porten

Heinrich Bolm jr.*, bagerudlært hos faderen, overtog senest 1904 Skandinavien, 1916 også gården. Han boede i forhuset med familie og 2 tjeneste­piger. Da Bolm døde december 1918 af den spanske syge, videreførte enkefru Alma Bolm (f. 1876) Skandinavien til 1936, som restauration med pensionat, mest benyttet af de kommiser der ikke havde logi hos deres principaler. Enkefru Bolm boede overdrog 1948 gården til 3 døtre men boede her til død 1951.

I den tidligere bager­forretning blev der skobutik 1905-16

og til den anden side tobaks­forretning og kiosk 1916-60/61

Gennem porten t.h. kom man til et foto­atelier, grundlagt 19/4 1904 af Niels Christiansen (1869 - 1949) hvis skilt ses over porten. Han lod det allerede fra 1/7 samme år bestyre af frk. Jenny Olivia Pedersen der samme år giftede sig med fotograf Knud Christian Knudsen* der overtog atelieret 1/10 1905. De drev det sammen, senere også med datteren Clara Marie Knudsen (1907-72), som forældrene uddannet fotograf. I det mindste o. 1. verdenskrig havde de også Udsalg af Foto Artikler. 1911 var privaten her, fra 1927 i Ågade 7. 1972 overtog medarbejderen fotograf Gurli Petersen forret­ningen og flyttede den til Ringsted­gade 27. Nu er adressen Ringsted­gade 21.

Den Sjællandske Bondestands Sparekasse åbnede filial i Næstved 1856. Pr. 1/5 1936 lejede den de hidtidige restaurations­lokaler af enkefru Bolm, og flyttede efter en ombygning ved arkitekt Johs. Tidemand-Dal hertil fra Ramsherred 16, Sct. Mortensgade 8 22/8 samme år. 1961 slugte den den tidligere tobaks­forretning, 1966/67 købte den gården af Bolms og Bjørns arvinger. 1969 indgik den i Sparekassen Sjælland (SKS) der 1971-72 erstattede Skomagerrækken 4 og 2 og Axeltorv 2 med det nuværende Axeltorv 2.

Axeltorv 3

der skimtes helt t.h., om- eller nybygget til 2 etager med høj gavl mod Torvestræde 1851/52 for høker og beværter Peter Petersen*, står endnu med diverse ændringer. Petersen boede her senest 1834 - 1874, fra senest 1840 også med værtshus, fra senest 1856 under navnet Skandinavien. Petersen solgte 1874/75 til Hans Chr. Iversen der et par år efter flyttede tværs over torvet til nr. 9 og tog navnet Skaninavien med sig.

Så fulgte mere end et århundrede med trikotage, manufaktur og konfektion, især for herrer:

16/10 1877 - ca. 1880 Fritz Borella der privat boede på 1. sal, tilflyttet fra Kirkestræde 3, Kirkepladsen 3. Han ejede stadig gården 1911. Derefter Vett & Wessels Udsalg 1882-1929, fra 1925 under navnet Magasin du Nord. Det var blot en licens, butikken var lokalt ejet:

Kit-Johan
Steen Kastrup Christensen, s.125

Skomagerrækken 2 ca. 1940

Glarmester og kunsthandler Johan Hansen (f. 1889), Kit-Johan, købte 1923 huset, om- eller nybyggede det (nok ved over­tagelsen, senest 1935) til 2 etager som vist og flyttede 1924 forret­ningen hertil fra Brogade 4. På førstesalen indrettede han salon og også maleri­udstilling i baghuset. Han boede her stadig 1956, hans forretning lukkede 1963.

27/12 2018
tak til Jørgen Jeppesen