Torvestræde 3
8/9 2002 kl. 9.49 © pelo

Torvestræde 3

Distriktslæge L.V. Castenschiold* ejede og boede i huset 1850-1878/79, tilflyttet fra Riddergade 4. Næstveds borgmester 1877-95 Carl Salicath* ejede og boede i huset 1879-95.

Jean Tissot* begyndte 1880 i Hornemanns Gård som Chr. Fugledes* Eftflg., men blev også hans forgænger: 1895 købte Tissot gården her, 1896 flyttede han herhen med Herre-Ekvipering & 1ste Klasses Skrædderi, og Fuglede overtog igen forret­ningen på Axeltorv.

Skiftet foregik næppe i fuld gensidig forståelse, som 2 annoncer i Næstved Tidende 1896 lader forstå:

Christian Fuglede, Axel­torvet .. overtager atter sin Forretning, der i flere Aar har været udlejet (19/8)

Husk at min Herre-Ekviperings-Forretning, som jeg i 16 Aar har dreven i Hr. Fugledes Ejendom paa Axel­torvet, ikke er overdraget til nogen anden, men hen­flyttet til min ny Ejendom i Torve­stræde ... Tissot (20/10)

Omkr. 1906-09 havde Tissot også værksted i et baghus til det daværende Vinhusgade 9. Han boede oven på butikken, 1911 med familie - sønnen var kommis - lærling og 2 tjeneste­piger. 1921 solgte Tissot forret­ningen, men blev boende ovenpå -1931/32 og ejede gården - død 1936. Jean Tissots Eftf. fortsatte til 1930.

Svend Pedersen & Co. videreførte E. Larsen Demuths* bog-, papir- og musik­handel i Fixhus fra 1925 - død 1948. 1930 flyttede han forret­ningen og privaten hertil, stadig med Johs. Neyes Udsalg. 1948 blev den overtaget af E. Werner Hansen. Den lukkede 1954. Samme år flyttede Axel­torvets Farve­handel hertil fra Satterups* gård. 1/5 1973 blev den omdannet til KR Legetøj, Næstveds første selvbetjenings­butik for legetøj, lukket maj 1995. Her blev igen boghandel januar 2005 da Langes Bog & Idé flytte herhen fra nr. 13, nu ikke Demuths men Fix'* efter­følger, også med oprindelse i Fixhus.

Torvestræde 3
4/9 2001 kl. 11.29 © pelo

Parfumeriet La Boutique t.h. går tilbage til mindst 1909 som Sæbefabrikernes Udsalg drevet af Sæbehuset A/S, senere Schous Sæbehus. Ved kædens likvidation overtog den hidtidige bestyrer Hanne Cordes forretningen april 1975.

Torvestræde 3
2/5 2004 kl. 12.25 © pelo

Huset fik nye kviste i vinteren 2003-04.

13/12 2018
Tak til Finn Heikamp
262, gl. 36c