Torvestræde 5-7
3/7 2008 kl. 11.57 © pelo

Torvestræde 5-7

Tre huse er vokset sammen, hhv. oppe og nede:

Torvestræde 7

t.h., nærmest

Torvestræde 5 t.v.
23/6 2010 kl. 17.09 © pelo

nr. 5 t.v.

Snedker Ole Søllegaard* byggede før 1840 nyt på hjørnet Grønnegade Ringsted­gade og flyttede dertil. Her var buntmageri 1846 - mindst 1901, efter­hånden mest med hatte

Her var trikotage- og uldvare­forretning fra senest marts 1893

Fra 1927 kaldte Pugdahl-Petersen forretningen fodtøjs­magasin. Omkr. 1951-53 varr indehaverne J. Pugdahl Petersen & Mørk. 1959 blev det afløst af Thomi Sko ved Thomi og Majgaard Fabricius; navnet kendes fra 1955 i Hjultorv 7, men forret­ningen her kalder sig Pugdahl-Petersens eftfl., ikke Bavnholts. Majgaard Fabricius mistede livet i en flyulykke ved Dubai 1972; juli samme år overtog Henning og Kirsten Jensen forret­ningen. 1/11 1983 flyttede Thomi Sko over gaden til nr. 4 og afløstes her af lædervare­kæden Neye.

Torvestræde 5 t.h.
23/6 2010 kl. 17.41 © pelo

nr. 5 t.h.

bygget 1893 for urmager Aug. Joost*, karnappen er tilføjet senere, vist 1924 ved arkitekt Johs. Tidemand-Dal for købmand J. Pugdahl-Petersen*

Her var urmageri senest 1837-2014, de første årtier nok i venstre del (ovenfor)

Næstved fik først sit elværk 1909. Næstved Avis 31/7 1895: Samtlige handlende i Torve­stræde have i Dag til Byraadet indgivet et Andragende om Anlæg af en elektrisk Lys­anstalt, der skulde forsyne Butikerne i Torve­stræde med elektrisk Lys. Anstalten tænkes anlagt i Uhrmager Joosts Ejendom. Byrådet imødekom 1/8 ønsket, inkl. Tilladelse til at anlægge Ledningen under Gaden.

14/12 2018
5: 103, gl 37 (t.v.),38 (t.h.)
7: 102, gl. 39