Torvestræde 11
23/6 2010 kl. 17.43 © pelo

Torvestræde 11

bygget 1909 ved en arkitekt Elving for købmand, senere grosserer og ejendoms­udvikler Emil Jensen* der havde forretning i Sct. Mortensgade 1. Karnappen er måske lavet som en pendant til nabohusets daværende karnap.

Emil Jensen havde oktober 1908 købt nr. 9 (1 side tilbage) af Albert Bundsens enke. Til ejen­dommen hørte havestykket her som Jensen altså straks byggede på. Hermed var Torvestræde fuldt bebygget.

Chr. Christensen*

var en jysk uldhandler der på sine rejser faldt for Næstved. 1895 grundlagde han i Ringsted­gade en trikotage­forretning der året efter flyttede til Hjultorv 5 hvor den 1908 blev overtaget af Johs. Clausen, og hvor den voksede og stadig findes. 1905-09 var Chr. Christensen tilbage på Herning­kanten, som landmand. Så rejste han tilbage til Næstved og åbnede 2/10 1909 Chr. Christensens skrædderi og herre­ekviperings­forretning her, o. 1920 også med navnet Skandinavisk Beklædnings­magasin. Han boede ovenpå med familie og en tjeneste­pige, 1930 med familie og en ekspedient.

1925 blev sønnen Chr. Lundager-Christensen (f. 1895) med­indehaver, 1936 ene­indehaver. Han boede ovenpå 1937/38 - mindst 1948, tilflyttet fra hjørnet Krumport Østergade. Omkr. 1935 optog forretningen hele stueetagen. 1964 solgte han til Adolph Petersen A/S, Lundagers Efterfølger der ikke var her længe.

andre

kvist
7/9 2002 kl. 15.42 © pelo

Kvistene minder om Ferdinands Gård, Krumport 2 og Farimagsvej 33.

25/11 2020
101b, gl. del af 40b