Realskolen

Realskolen, Jernbanegade 12
31/5 2008 kl. 18.23, © pelo

Jernbanegade 12, bygget 1900-01

ved arkitekt Kristoffer Varming, København, for Næstved Kommune til afløsning for den gamle i Vinhusgade.

1931 indlagde kommunen el og 2 stk. wc for lærerne.

Det var en betalings­skole. Fra begyndelsen var skole­pengene 3 kr. pr. måned. Der var et antal fripladser. Som noget nyt fik også piger adgang. I de fore­gående år havde der været en særlige pige­realskole i Teknisk Skoles bygning (1 side frem).

I kælderen t.v. boede skole­betjenten

1909-53 var den vært for Næstved Handels­skole, tilflyttet fra Skolen på Kirke­pladsen; handels­skolen overtog igen huset som City-Afdeling i 1980'erne. ZBC, som den nu hedder, flyttede ud 2006 og udvidede i stedet i Holsted. Næstved Gymnasium havde lokaler her fra begyndelsen i 1943 indtil det kunne flytte i eget hus 10 år senere.

Næstved Tidende 31/3 1945: Ved 12-Tiden i Gaar Middags modtog Lederen af Næstved Skolevæsen Rektor Krüger Rasmussen, Medddelelse om, at Skolerne paa Jernbane­gade skulde rømmes i Løbet af en Time, idet Skolerne skulde tages i Brug til andet Formaal. Enhver forbi­passerende kunne se hvad der gemte sig bag den formulering: Begge skoleafdelinger (også 1 side tilbage) blev 30/3 1945 beslaglagt af Værne­magten. Dagen efter indrettede Feld­lazarett 672 sig i bygningerne med operations­stue i håndgernings­lokalet og samme dag ankom de første sårede fra østfronten. Sidst i juni var her stadig 659 tyske patienter. Lazarettet blev rømmet så at skolen igen kunne tages i brug 20/8.

Siden kommunal­reformen pr. januar 2007 har Næstved Kommune Jobcenter her, officielt indviet 2. marts. I den anledning rejstes betonstelen på fortovet næsten symmetrisk for portalen.

Realskolen, Jernbanegade 12
4/6 2008 kl. 18.33, © pelo

Næstveds byvåben kantet af ugler i Kählers* udførelse, monteret april 1901

Sydsjællands Social-Demokrat 13/4:

Skulde der ikke blive Plads til en Inskription, der jo passende kunne lyde:
OPFØRT ANNO 1901
FOR BAADE RIGES OG FATTIGES PENGE
MEN KUN TIL DE RIGES BØRN

Avisen skrev gennem­gående Skole­paladset. Indvielsen kommenterede den sådan (4/9):

Saa staar Paladset altsaa færdigt, parat til i al sin Pragt at tage imod de riges Børn. I Dag og i Morgen har alle og enhver Lov til at komme og beskue det. Fra paa Fredag er der kun Adgang for Børn af de Forældre, der har mange Dalere paa Lommen ... de prægtige Klasse­værelser, indrettet efter alle Pædagogikkens og Hygiejnens Forskrifter .. Varme­apparater med skinnede Messing­dele ... Gymnastik­hallen .. ved Siden af skulde der oprettes en Bade­anstalt, hvor Børnene hver Dag kunde faa Bad ... Kommunen skal betale til hvert af de riges Børn, som nu skal have Husly i disse herlige Rum, 50-60 Kr. aarlig, medens man spiser de fattige Børn .. i de gamle Skoler af med ca. 30 Kr. ... det er skammeligt.

Kritikken minder om oppositionens holdning til den nye kommune­skole 20 år tidligere. Ligesom dengang forstummede den hurtigt; endeligt med indvielsen af kommune­skolen (1 side tilbage).

Realskolen, Jernbanegade 12
11/5 2003 kl. 18.18, © pelo

Skolen var og blev en magtens bolig - det skulle der ikke herske tvivl om. Af samme grund valgte kommunen at udforme skolernes indgangs­partier som alvors­tunge kirkedøre. Sådan skriver Ning de Coninck-Smith i sin artikel om tidens københavnske skole­byggeri i værket Uden for murene, Kbh. 2002.

Realskolen, Jernbanegade 12
1/6 2002 kl. 18.16, © pelo
Realskolen, Jernbanegade 12
3/6 2008 kl. 18.52, © pelo
Realskolen, Jernbanegade 12
5/6 2008 kl. 11.02, © pelo
Realskolen, Jernbanegade 12
1/6 2002 kl. 18.37, © pelo
24/4 2017
59ac