Digtergården

Digtergården, H.C. Andersens Vej 25-49
29/8 2005 kl. 12.15, © pelo

H.C. Andersens Vej 25 - 49, hjørnet af Fodbygårds­vej, bygget 1969-70, butikscenter 1971, ved arkitekt Peter Karstensen for Bolig­foreningen af 5. maj 1947 som 4 boligblokke med i alt 84 lejligheder.

Ved en ombygning 1996 indrettedes tag­lejligheder hvilket forøgede antallet til 110. Samtidig fik husene ny facade her mod sydvest med glas­aflukkede altaner og nye vinduer overalt.

12/11 2019