Grimstrupvej 82

tidl. Karrebækvej 70, bygget 1940 eller kort før af murer­mester Verner Poulsen, Lille Næstved, for restauratør Jens P. Poulsen der samme år solgte huset for 7.450 kr til papirarbejder Alfred Hansen der stadig var her 1953.

J.P. Poulsen (d. 1942/43) og sønnen Verner Poulsen byggede fra 1937/38 en serie småhuse her og anlagde 4 stikveje med øllede navne: Humlevej (1938), Maltvej (1939), Ankervej og Brygvej. Husene blev solgt eller først lejet ud. De var vel opr. ens og helt upåvirkede af tidens modernisme.

I dag står der 17: Grimstrup­vej 76-84, alle 6 på Maltvej og alle 6 på Humlevej hvor de 2 forreste har 1938 på facaden. En serie på 9 lidt større huse på Grimstrup­vej - Brygvej er fra sidste halvdel af 1940'erne.

29/5 2017