Herlufsholm Kostskole

Herlufsholm Kostskole
3/9 2002 kl. 8.20, © pelo

bygget 1809-12 og 1852-55 på bygningskerne fra 1743. Bygnings­historien er speget:

Middelalderklostrets avlsgård lå her. Den blev 1743 erstattet af en stor muret lade der tilskrives arkitekt Lauritz de Thurah. 1809-12 var en anden frem­trædende københavner­arkitekt, J.G. Schwartzkopf (1774 - 1846), virksom her. Han byggede ved den lejlighed ikke kun godsforvalter­boligen, men ombyggede også laden her til skole­bygning, kaldet Hvide­bygningen, i én etage.

Den forhøjede og nydesignede en tredje stor københavner, F. Meldahl, 1852-53. Han er ansvarlig for renæssance­gavlene, en hilsen til de tilsvarende som Herluf Trolle ca. 1560 havde tilføjet til middelalder­klostret der endnu stod. Men det var langt fra København til Næstved før jernbanen. Da Meldahl så resultatet, fralagde han sig ansvaret. Den lokale arkitekt Georg Kretz* der også var tegnelærer her på skolen, var med til at samle stumperne 1853-55.

Oprindelig havde huset fronti­spice (midt­stillet facadegavl) svarende til de to gavle på fløjene; facaden stod rødpudset med lyse fuger svarende til klosterets munkestens­facader. Fronti­spicen forsvandt midt i 1950'erne, facaden blev hvidtet 1979 og kalket rødbrun i 1990'erne.

Resultatet er forventeligt: noget ubestemmeligt stil­historisk rod - og alligevel rigtig prydsomt.

-----
Ferdinand Meldahl (1827 - 1908, Kbh.) er historicismens dominerende skikkelse i Danmark. Han repræsenterer den europæiske historicisme. Han er kendt og kritiseret for sin genopbygning af Frederiks­borg Slot. Hans tilgang til restaurering var ikke i overens­stemmelse med nutidens - hvilket ikke kan undre. På grund af det særprægede forløb krediteres Meldahl sædvanligvis ikke for denne ombygning.

6/7 2007