Lille Næstved

nedrevne

© Peter Loumann. Kontakt mig hvis du vil bruge et eller flere af mine fotos.

Se også Næstved Havn

Lille Næstved er Næstved på den anden siden af Suså. Den er lige så gammel som Næstved, de nævnes begge første gang i Peder Bodilsens gavebrev fra 1135, sådan at de fremtræder som sammen­hængende. Man kom til Lille Næstved over Store Bro. Herfra gik det videre ad landevejene enten mod Slagelse eller mod Karrebæks­minde og Skælskør. Sådan er det stadig selv om den nye sydlige omfartsvej har taget lidt af trafik­belastningen.

Lille Næstved bevarede længe sit landsbypræg, lave bindingsværks­huse med stråtag, der ikke var lovligt ovre i købstaden. Rester af det miljø fornemmes stadig især mellem Slagelsevej og Suså. Med anlæggelsen af havnen og rør­lægningen af Suså 1935-38 blev landsbyen landfast med købstaden og integreredes mere og mere. 1941-42 blev Lille Næstved Gade, Slagelsevej-Karrebækvej nærmest købstaden, saneret. Men indtil kommunal­reformen 1970 var der stadig både en kommune- og en amtsgrænse at overvinde (Herlufs­holm Kommune, Sorø Amt). Anlæggelsen af Fønix-krydset o. 1972 skabte en ny barriere for fodgængere og cyklister.

15/11 2019