Jægervej 23

Jægervej 23
29/4 2012 kl. 17.04

facade mod Fodbygårdsvej, magasin­bygning til Herlufs­holm Damp­mølle ombygget til ejer­lejligheder 1982, Navnet Jægervej blev vedtaget i Herlufs­holm Sogneråd 26/6 1947 efter forslag fra damp­møllen.

Herlufsholm Dampmølle 1886

Herlufsholm Dampmølle 1886
af ann. i NT 25/9 1886 og senere

Magasin­bygningen t.v. for skorstenen står stadig (ovenfor), ligeså rødstens­længen t.h. (ikke vist). Vindmøllen er bygget 1872/73, iflg. over­levering som videreførelse af Maglemølle som E. Lundstein drev - 1873 da den afløstes af papir­fabrikken. Bygherre var vel Julius Lundstein* der ejede den senest 1873 - død 1920. Senest 1874 kom dampmøllen til.

Julius Lundstein boede her med husstand: 1880 2 møller­svende, 2 -lærlinge, tjeneste­karl og -pige, 1890 3 møller­svende, 3 -lærlinge, kusk og hus­holderske. 1899 åbnede han brødfabrik med dampbageri. Brødvogne kørte rundt i byen og solgte til private. 1920 gik virksom­heden videre til sønnen Johan Fr. Lundstein. 1921 blev den hærget af en større brand. 1924 solgte enkefru Lundstein den. 1932 blev brød­fabrikken aktieselskab, 1936 købte den Dampmølle­gården med bageri. 1975 blev den købt af brød­fabrikken Hygæa, 1977/78 gik den konkurs.

28/5 2017
12b,c; 12nk