Nixvej 1

Nixvej 1
24/8 2003 kl. 16.32, © pelo

Tidligere stald og snedker­værksted. Lokal­planen fra 2004 der åbnede for et nyt supermarked på hjørnet Karerebækvej Slagelsevej er ulden omkring husets skæbne: "Mod Nixvej ligger to 1½ etages bygninger, som i Kommune­atlas for Næstved er udpeget som bevarings­værdige", "kan nedrives" og "Bevarings­værdig bygning som søges bevaret". Det gav anledning til beboer­protest, samlet i foreningen Stokrosen. Den handlede mere om at undgå den trafik­belastning en indkørsel til super­markedets parkering her ville give, end om selve huset der med sit manglende vedlige­hold alligevel ville være væk om få år. Forhandlinger hvori også Næstved Kommune deltog, førte til aftale om en af Næstveds sædvanlige brøkdels­bevaringer.

Men en af de første dage i juni 2006 rev entreprenør og bygherre Flemming Schibstad huset ned. Uden nedrivnings­tilladelse. Hans forklaring til Sjællandske 7. juni: "Jeg tror, at i stedet for kun at rive halvdelen af laden ned, kom man til at rive hele skidtet ned. Det er en smutter, men det er ikke sket bevidst". Godt at vi fik en troværdig forklaring! Ellers kunne man have troet han handlede efter devisen Det er lettere at få tilgivelse end tilladelse.

Slagelsevej 23

i baggrunden: Her boede læge, dr.med., professor August Fr. Berléme-Nix (1847 - 1919) 1893 - 1906. Ved åbningen af praksis reklamerede han: Staldrum findes i Gaarden. Måske i længen her ... Berléme-Nix' utraditionelle behandlinger skaffede ham en udstrakt kreds af patienter og skepsis blandt kolleger. 1935 fik vejen navn efter ham.

1909-11 boede Næstveds borgmester Albert Hänschell* til leje i huset, tilflyttet fra Farimagsvej 36, Jernbane­gade 16, fraflyttet til Jernbane­gade 17; byrådet kunne ikke acceptere at borg­mesteren boede i en anden kommune.

4/10 2013