Herlufsholm Menighedshus og Børnehave

Herlufsholm Menighedshus og Børnehave, Præstestræde 5
2/8 2008 kl. 11.34, © pelo

opr. Børneasylet i Lillenæstved, Præste­stræde 5, hjørnet af Skellet (t.h.), bygget 1897 (indviet 7/7, åbnet dagen efter) ved arkitekt Gotfred Tvede for Herlufsholm Stiftelse. Bygmestre var murermester Petersen og tømrer­mester Aaris. Næstved Avis roste den smukke og solide Bygning, Næstved Tidende værdsatte også huset, bygget i en ganske ejen­dommelig gjennem­ført gammeldags Stil.

Formålet var at skaffe den talrige Arbejder­befolkning i Lille­næstved og Sandstrædet et Sted, hvor deres Børn kunde have det rigtig godt og hyggeligt under Forældrenes Fraværelse fra Hjemmet og hvor de kunne beskjæftiges og lege under kjærligt Tilsyn.

Grund og byggeri blev betalt af Herlufs­holm Stiftelse og i mindre grad af gaver. Driften skulle betales af indsamlede midler og blev overdraget til et et Asylselskab, som bestaar af en Kvinde fra hver af Sognets Byer (2 fra Lille­næstved), Sogne­raadets Formand, Gods­forvalteren paa Herlufs­holm og Sogne­præsten.

Her var også lejligheder til Asylmoderen og Sognets Syge­plejerske der i begyndelsen begge var diakonisser. Syge­plejerske Eva Tobiasen boede her o. 1931-53. En ekstra lejlighed blev lejet ud.

Børnehaven blev senere kommunal. Den lukkede 2004 på grund af jord­forurening, måske fra den kemiske fabrik der ca. 1940 - mindst 1959 lå skråt overfor, nu Toldbod­torvet ... Siden 2004 er her gæste­plejehus, dvs. vikarhus for dagplejen.

arkitekt Gotfred Tvede

1863 - 1947, København, tegnede også sygehuset (1905-06) og biblioteket (1913-15) på Herlufsholm. Han er især kendt for herregårds­byggeri, men også for arbejder­boliger.

Præstestræde 5, tavle
9/5 2004 kl. 15.00, © pelo

detaljer

det symbolske relief af hønen med kyllinger under vingerne er del af det opr. hus, opsat på initiativ af Herlufs­holms forstander, lensgreve Reedtz-Thott.

Præstestræde 5, detalje
2/8 2008 kl. 11.34, © pelo
28/5 2017
dokumentation
36