Odd-Fellow

Odd-Fellow, Jernbanegade 3
10/3 2007 kl. 12.00, © pelo

Jernbanegade 3, bygget 1898

Huset går i en skæv vinkel igennem blokken og bliver Sct. Mortensgade 4 (nedenfor). Facaden blev restaureret i 2002 på initiativ af ejeren, Odd-Fellow-logen ved John Møller, med arkitekt Knud Toftvad som konsulent. Næstved Bygnings­bevarings­fond ydede tilskud, Næstved Facadefond præmierede resultatet.

Her var restauration

Restauratørerne boede også her i stue­etagen med familie og personale, 1906 en kelner og 3 tjeneste­piger

Her drev Claudi Hansen (1876 - 1924) farve­handel 1903-24. Privat boede han andetsteds, o. 1916-21 i Rams­herred 31. Andre førte forret­ningen videre, først Anton Albertsen (d. 49), Slagelse, bror til farve­handler Hannibal Albertsen. Han drev den ved bestyrer

1914 - mindst 1925 drev Jacob Hansen cigar- og tobaks­forretning her, tilflyttet fra nr. 2 skråt overfor. Han boede her også med familien, stuen var i stue­etagen bag butikken, sove­værelset i tagetagen. 1929 boede han i Den røde Stiftelse. Ernst Iversen videre­førte forret­ningen her o. 1929-37.

Rasmus Nielsen drev herre­ekvipering her 1924-29, fraflyttet til Axeltorv 3.

1982 blev hele forretnings­arealet opslugt af Sthurs Farvemessen (1 side frem).

På 1. sal var der tandlæge­klinik o. 1901-16, - mindst 1911 ved Johannes Bauck der boede her med familie og tjeneste­pige, o. 1916 Stefana Andersen der boede her med hus­bestyrer­inde og senest 1920/21 flyttede til Farimagsvej 35.

Familier af det bedre borgerskab flyttede ind i lejlig­hederne

Jernbanegade 3
17/4 2003 kl. 12.37, © pelo

facadekakler fra Kähler

Odd-Fellow, Sct. Mortensgade 4
6/8 2009 kl. 15.52, © pelo

Sct. Mortensgade 4

Odd-Fellow-logen HERLUF TROLLE blev stiftet 28/4 1884 på initiativ af urmager August Fr. Joost* under medvirken af bl.a. købmand L.P. Ferdinand* og redaktør Regnar Petersen*. Logesalen er er i denne fløj.

Fra opførelsen 1898 har her været butik:

Sct. Mortensgade 4
16/9 2007 kl. 16.20, © pelo
Sct. Mortensgade 4
16/9 2007 kl. 16.22, © pelo
14/1 2019
86