Jernbanegade 5, Ramsherred 20

Jernbanegade 5, Ramsherred 20
18/6 2002 kl. 7.20, © pelo

bygget 1907-08 af tømrer­mester, entre­prenør Carl Jensen*

Facaderenovering 2000-2002 for Sthurs Farvemessen, foregrebet af en forretning mod Jernbane­gade (nedenfor) 1997, belønnedes med Næstved Bygnings­bevaringsfonds præmie. Den indledte den videre restaurering af dette afsnit af Jernbane­gade.

Bygherren boede her selv o. 1911, tilflyttet fra Nordre Farimagsvej, senest 1916 fraflyttet til Jernbane­gade 21 som han også havde bygget og ejede. Huset her solgte han 1913 til handels­gartner Chr. Petersen*, Farimagsvej 43, der 18/12 1914 åbnede på hjørnet mod Ramsherred den finere gartneri- og grønt­forretning La Reine; på fransk betyder det dronningen, men udtalen var iflg. over­levering som regne. Forret­ningen var her stadig 1930. 1945 var den eller navnet nede i Ramsherred 8, senere i nr. 6 og 14. Gartner Petersen boede her. 1919 solgte han huset til bilforhandler Charles Petersen Dybdahl* der boede på 2. sal - død 1944: han drev automobil­forretning, 1923 - 1929 i kompagni med Carlsen i Ringstedgade 11, o. 1942/43 med forretnings­adresse i huset her.

Omkr. 1909-10 drev Axel Christiansen Udstyrs­magasinet med manufaktur over hele den skrå hjørne­facade. Der blev skrædder­forretning 1911-43, ca. 1920- i facaden mod Jernbane­gade:

1932 blev La Reines tidligere lokale overtaget af Wilh. Kleins Renseri og Farveri, flyttet hertil fra Ramsherred 25. Selve renseriet boede på Slagelsevej 9. Klein døde 1955, men forretningen fortsatte med hans navn til mindst 1963.

Omkring 1910 - 1930 havde glarmester Wilh. Ludvig Dane forretning mod Jernbane­gade (t.v.) hvor fru Marie Dane ved samme tid drev modehandel; o. 1920-21 var inde­haveren Elna Bjørnholt der boede på 3. sal med to døtre og en medhjælperske, midt i 20'erne M. Haase, 1930 - mindst 1960 hed den Næstved Modesalon, o. 1966-70 Hatte-Nyt. Også mod Jernbane­gade havde A.H. Hansen (1891 - 1967) købmands­butik senest 1928 - ca. 1963; han boede her også, tilflyttet fra Jernbane­gade 4 overfor. Den afløstes af Olympia Sport til mindst 1992, indtil 1/3 1968 ved Bent Hagerup Rasmussen, så ved Helmer Jacobsen. Forrest mod hjørnet var der blad­kiosken B.T.-Centralen 1930 - mindst 1960, - mindst 1955 ved fhv. viktualie­handler Johs. Moltzen; fruen bestyrede slagteri­udsalget, privaten var o. 1936-41 i Torve­stræde 11.

Seri-Foto ved fotograf Johannes Andersen begyndte 1935 i Kindheste­gade 24, men flyttede 1943 til Jernbane­gade 5 her. Vægten flyttedes fra atelier til fotohandel. Ved Andersens død 1965 overtog Annelise Rasmussen, medarbejder siden 1956, forret­ningen, fra 1970 sammen med sin mand Harly Rasmussen. 1972/73 lukkede de atelieret, sommeren 1976 flyttede de over gaden til Jernbane­gade 4.

Mod Ramsherred (t.h.) var der

Vagn Sthurs Farvemessen, senere Sadolin Farveland, åbnede 1964 beskedent i det tidligere Kleins renseri, men voksede i årenes løb til hele forretnings­facaden og også nabohusene. Forretningen lukkede her i foråret 2007, men tæppe­afdelingen i nr. 3 (1 side tilbage) fortsatte et par år endnu.

Ovenpå var erhvervs­lejligheder

og beboelse

Jernbanegade 5

Jernbanegade 5
13/6 2004 kl. 13.52, © pelo

Frisørsalonen Cleopatra ved Bo Larsen, tidligere Studie B i Krumport, åbnede august 1996 her i Olympia Sports tidlige lokale og tilbage­førte 1997 forretnings­facaden til nær den oprindelige, som den første af butikkerne i husrækken.

Jernbanegade 5
22/4 2005 kl. 10.19, © pelo
10/1 2019
86b,88d