Ramsherred 18
31/5 2009 kl. 7.36, © pelo

Ramsherred 18

bygget 1909 af tømrer­mester, entre­prenør Carl Jensen der ejede huset -1918. Oprindelig var der smedejerns­gitre og antagelig små altaner på toppen af de to karnapper.

Pensionatet Højskole­hjemmet blev etableret 22/10 1902 i Søeborghus. Det var organiseret som en forening, o. 1904 med pensionet lærer Winther som formand. Januar 1904 indrettede den et af sine værelser til soldater­hjem. 1909 - 1940 blev det drevet af frk. Astrid Coff (1876 - 1951). 1909 flyttede det ind i det nye hus her hvor det optog det meste af huset over forretnings­facaden. Men det beholdt også lokalerne i Søeborghus i endnu nogle år. Bestyrer­inde Kirsten Nielsen ledede afdelingen her. 1916 var hun afløst af Anne Sofie Høegh, bistået af en søster, 1919 fulgt af frk. Coff selv, tilflyttet fra Søeborghus; hun boede her med sit personale: 2 stuepiger og en kokk­epige. Det var et livligt pensionat og hotel, især når omrejsende teater- og revy­ensembler indkvartede sig her, bekvemt lige over for teatret i Bygningen. Soldater­hjemmet fulgte med, men det har næppe levet længe, blev måske afløst af soldater­hjemmet i KFUM-huset fra 1913. Højskole­hjemmet var her - 1955.

Også først i december 1909 flyttede herre­ekviperings- og manufaktur­forretningen Stjernen ved Søren Møller Sørensen hertil fra Kindheste­gade 2; den lukkede 1913.

Senest 1916 - 1955 var her Grand Café

Beværtningens navn blev relanceret 1965 af genboen.

Senere:

Ramsherred 18, medaljon
8/6 2004 kl. 7.55, © pelo

11/1 2019
88a