Markkvarteret

© Peter Loumann. Kontakt mig hvis du vil bruge et eller flere af mine fotos.

Markkvarteret er den anden side af Banen og ud, eller op, mod Østre Ringvej. Se også huse øst for bymidten.

Bebyggelsen er særdeles blandet: Der er spredte landhuse fra før den bymæssige udvikling begyndte, derefter villa­kvarterer og bolig­karréer blandet, jo nyere jo længere fra bykernen.

Traps kort 1859 viser to parallelle markveje fra købstaden mod øst­nordøst i retning af Kalby:

Hen ved 1900 var der gang i nye vejanlæg:

De første nye vejnavne var topografiske

Lodderne i byens mark tilhørte borgene; de kunne handles, men fulgte traditionelt bygårdene. Mange veje fik navn efter ejeren, daværende eller tidligere:

Nogle veje fik temanavne:

Nu har Markkvarteret næsten kun beboelse (med offentlige institutioner). Men tidligere var her en del fremstillings­virksomhed, først garnerier, så håndværk og industri. Her er medtaget:

Blandt flere andre:

Her var tidligere mange butikker, især på hjørner. Her er medtaget:

Blandt flere andre længst:

1/2 2019