Kildegården

Kildegården, Kildemarksvej 65
23/3 2003 kl. 16.13, © pelo

Kildemarksvej 65, bygget 1941-42 som mødre- og svangre­hjem ved arkitekt Johs. Tidemand-Dal for Mødre­hjælpen. P. Aagaard murede, Albrechtsen tømrede.

Mødrehjælpen blev oprettet 1923 som en privat organisation. Mødrehjælps­loven 1939 gjorde den statslig og etablerede lokale afdelinger, i Næstved på Hjultorv. Hjemmet her blev indviet 21/2 1942. Vilkårene var dengang ganske strikse: Der var besøgstid hver søndag og torsdag kl. 14-16 og i øvrigt efter aftale, og - mere moderne - tobaks­rygning var forbudt.

Her boede noget personale:

Kontoret med social­rådigvere var på hjørnet Ringsted­gade Hjultorv.

Mødrehjælpen blev nedlagt 1976 samtidig med at Bistands­loven samlede al offentlig hjælp hos kommunerne. Da havde hjemmet her allerede været nedlagt nogle år og var blevet ombygget til ungdoms­pension med 18 pladser, indviet 24/4 1973. Nu er her dag­institutionen Kildegården.

Mødrehjælpen blev genetableret som privat organisation 1983 på initiativ af bl.a. social­rådgiver Hanne Reintoft, men det har ikke noget med huset her at gøre.

Artikel hos NæstvedArkiverne

25/1 2019