Kildemarksvej 20

Kildekiosken
21/4 2003 kl. 18.16, © pelo

Møllebygger A.C. Andreassen købte arealet 1921/22, udstykkede det 1922/23 og solgte grunden her til købmand Viggo C. Jeppesen der vel staks byggede huset og senesty 1923 åbnede Næstved Marks Kiosk, senere Kilde­kiosken:

Her var også sæbeudsalg:

Kildemarksvej 25

iflg. BBR bygget 1895, men jeg har kun kunnet spore det tilbage til 1913. Da solgte et konsortium der udstykkede grundene her, huset til fhv. skomager Morten Jensen der 1917 solgte det til bane­arbejder Frederik Jensen der også boede i en del af huset med kone og barn; resten lejede han ud til et par andre husstande.

-1969 rummede huset 3 lejlig­heder, -1978 2. Påbygning af vindfang 1985 for Anne og Steen Rasmussen.

Kildemarksvej 27

hjørnet af Gottliebsvej, øjensynlig bygget mellem 1901 og 05 (bbr: 1910), måske for bogtrykker Victor Petersen m.fl. der ejede huset o. 1906-11 og lejede det ud til 3-4 familier. 1924/25-42/43 var ejer og beboer mekaniker og kørelærer Otto C. Møller; et par sønner var også mekanikere og boede her også; værkstedet var på Farimagsvej 65.

Kildemarksvej 37, Sterkelsvej 1

Kildemarksvej 37, Sterkelsvej 1
23/4 2003 kl. 10.46, © pelo

tidl. Kildemarksvej 35, bygget 1938-39 af murer­mester Aagaard og ing. R.L. Rasmussen for mejeriejer Axel Chr. Andersen. Det var avanceret at lokalerne fik gulv­belægning af asfalt. Midter­partiet mod Sterkels­vej (t.h.) havde - mindst 1951 4 vinduer i stedet for 2 og port. Omkr. 2000 var huset tæt på ruin, siden er det istandsat nødtørftigt.

Her var Næstved Mælke­forsyning og Isværk, o. 1948 Næstved Mælke­forsyning (Fodby Andels­mejeri). Skiftende mejeri­ejere boede her, tit med en mejerist. T.v. var der udsalg.

1951 - mindst 1960 var her Kildemarks­vejens Fiske­forretning ved fiske­handler E.E. Jensen. 1960-76 var her farvehandel og auto­lakereri ved malermester E. Hansen. Bagest t.v. drev Helge Nielsen frisørsalon o. 1970. I hjørne­lokalet åbnede Mogens Hansen mønt­vaskeri 1968; det lukkede 1/2 1987, men det kneb længe med at få skiltet ned.

Trægården
30/9 2005 kl. 17.34, © pelo

Trægården

Kildemarksvej 54, et gedigent stykke national funktionalisme, bygget 1937 af og for tømrer­mester Alb. Larsen med beboelse og værksted i den lavere del t.h. der ikke ses på fotoet. Efter ombygninger 1944-45 og 1951-52 rummer huset 4 lejligheder og 2 værelser. Vinduerne er nyere.

Alb. Larsen flyttede hertil fra Ndr. Farimagsvej 12. 1947 overdrog han firmaet til sønnen Anker Larsen der også boede her, og svigersønnen Jørgen Kristiansen.

Næstved Kommunes skatte­inspektør Johs. Westphal boede her 1941/42-. Ved den ekstra­ordinære formue­opgørelse 1945 bistod han flere medborgere med skattesnyd. 1946/47 flyttede han ned i Skyttemarks­vej 13 hvor revision og justits ind­hentede ham 1948.

Kildemarksvej 56

tidl. nr. 54, Villa Hortulania, er bygget 1897 ved Frederik B. Wilsbech for post­ekspedient Frederik Møller der samme år havde købt grunden af købmand Brandt. 1904-09 (og igen 1913-20) var ejere og beboere gartnere, deraf vel husets navn. 1908/09 mage­skiftede gartner Rasmus Petersen huset med tømrer­mester Carl Jensens nye Jernbane­gade 7. Banegårdsrestauratør Chr. Jensen ejede og boede i huset 1921/22-28. Han solgte det til dommer­fuldmægtig Th. Jørgensen og flyttede til Banegårdspladsen 1. Direktør Sven E. Smith købte huset 1953 og boede stadig i det 1960.

Kildemarksvej 66

hjørnet af Mågevej (t.h.), bygget 1943/44 ved arkitekt Jørgen Otbo for murermester Chr. Lauridsen der sammen med kollegaen Aage Davidsen anlagde den private Mågevej, udstykkede grundene og delvis også bebyggede dem. Lærer Henning Jensen ejede og boede i huset 1976 - ca. 2010; han var formand for social­demokraterne i Næstved 1972-, medlem af byrådet 1974-, borgmester 1988-2011.

Lignende huse i bombesikker stil findes på Vadestedet 6 og i Ringsted­gade 63 (ikke vist).

Kildemarksvej 70-72

husede 1922-62 Trævare­fabrikken Dan, tilflyttet fra Farvergade 7. Fabrikant Carl Peter Jensen ejede den -1848 da den blev aktie­selskab. 1931 fik den både damp­maskine og eget el-værk. Den beskæftigede op til ca. 80 mand, vel især ufaglærte. Den lukkede 1962. Nu ejer Næstved Kommune største­delen af bygningerne.

24/1 2019
20: 77h
25: 102al
27: 102m
37: 102ai, 102ak
54: 91a
56: 91b
66: 93c