Nyvej 1

hjørnet af Skyttemarksvej, bygget 1915/16 for købmand I.A. Hansen Nørrekjær (1868 - 1964) der boede i stueetagen med familie, o. 1921-25 også ekspeditrice og husassistent. På 1. sal boede ingeniør Elith Horn, DEFOR, og frue til leje o. 1921-33. Nørrekjær drev kolonial­forretning her i huset fra senest 1920 til han solgte den 1934 til I.C. Jensen der flyttede ind i huset og var her -1942. 1942 - mindst 1960 var indehaveren Erik Jepsen der også boede her. Nørrekjær flyttede o på 1. sal. Forretningen lukkede 1970.

Nørrekjær var først møller, men nedsatte sig i 1890'erne som kolonial­handler på Kählersvej 16 (1916 dog bolig i nr. 1). Han opkøbte et større areal mellem Skyttemarksvej og jernbanen som han udstykkede 1936. Han boede her stadig 1958.

Nyvej 2

hjørnet af Skyttemarksvej, bygget 1911 for kommune­lærer Christian Larsen (1878-1955) der samme år havde købt grunden af redaktør Regnar Petersen og til sin død ejede huset og boede i stueetagen med familie, men ingen tjeneste­folk; 1944 gik han på pension. 1. sal lejede han ud. Chr. Larsen var forstander for Næstved Handels­skole 1912-37.

Nyvej 7

bygget 1915 af murer Carl Petersen, der ejede huset o. 1916-25. Han boede selv på 1. sal med familien, men ingen tjeneste­folk. Stueetagen lejede han ud. Petersen var her - død 1948. Han var kompagnon i P. Hansen & Co. som han videre­førte efter Hansens død 1934, 1937- i kompagni med Frits Nielsen. Han sad i byrådet i en periode. Enkefru Sofie Hansine Petersen boede her stadig 1956.

Nyvej 21

Nyvej 21
14/4 2003 kl. 11.31, © pelo

hjørnet af Kildemarksvej, bygget 1937-38 ved arkitekt Jørgen Otbo for murer­mestrene Brdr. Andersen, opr. 8 lejligheder og en butik, nu 9 lejligheder. I den modsatte gavl var der kolonial­forretning indtil mindst 1966, 1937 - mindst 1949 ved enkefru Olava Hansen, o. 1960 ved Leif Hansen, så frisørsalon, nu beboelse.

29/1 2019
1: 60L
2: 60b
7: 60f
21: 81d,81e