Skyttemarksvej 17

bygget 1933-34. Sydsjællands Social-Demokrat 28/3 1934:

Dansk Spare- og Bygge­forening har paa Skyttemarks­vej ved Rampen .. opført et Propaganda­hus, der Paaske­lørdag og den kommende Uge er aabent for Publikum. Opførelses­omkostningerne (iberegnet Grunden) er .. ca. 20.000 Kr. ... Bygherren, Arkitekt Gunner Christensen ... Bungalowstil ... I Stueetagen er der 3 Værelser, Dagligstue, Spisestue og Sove­værelse samt Børne­værelse og Bade­værelse ... I Kælder­etagen er Køkkenet (hvorfra fører Elevator til Spisestuen), Pige­værelse, et stort Vaskehus og Centralvarme­anlæget. Ved den ene Side af Huset er Garagen.

Næstved Tidende 9/4 1934:

11.000 besøgende i Propaganda­huset. I Aftes sluttede Udstillingen i Propaganda­huset som "Dansk Spare- og Bygge­selskab" har ladet opføre paa Skyttemarks­vej ... i de 8 Dage, Huset har været tilgængeligt. Adskillige Gæster har dog været skuffet over, at en saadan Ejendom koster 19.400 kr., og Selskabet har derfor besluttet at lade Arkitekt Gunnar Christensen opføre et nyt "Sparehus" af en billigere Type, 10 a 12.000 kr. Spare- og Bygge­selskabets herværende Repræsentant, Hr. Calum ...

Senere samme år solgte Christensen huset til slagter­mester Poul Hemmingsen for 19.000 kr. Hemmingsen boede her stadig 1960.

Skyttemarksvej 19

bygget 1935-36 ved arkitekt Gunnar Christensen for kontor­assistent, senere kasserer i syge­kassen Georg Jensen der stadig boede her 1956. I den anden lejlig­hed boede 1937/38- værk­fører, drifts­assistent ved gasværket Aksel Hansen; han sad en over­gang i byrådet for Social­demokraterne og fik under gasværks­skandalens 2. akt i 1949 en kort karriere som gasværks­bestyrer. 1956 var han flyttet til tjeneste­bolig Slagkildevej 10 mens fru Inger Sophie Hansen stadig boede her.

Tofamiliesvilla typisk for funktionalismen i 1930'erne og 1940'erne, et fint eksempel med sin buede hjørne­altan i jernbeton.

Skyttemarksvej 21

Skyttemarksvej 21
18/8 2002 kl. 16.- © pelo

bygget 1924-25 ved arkitekt L. Beldring for købmand Peter Larsen (1891 - 1957), Næstved Ægeksport, 1935- Odense Støbegods; ombygget flere gange; nu 6 lejlig­heder. Larsen boede her -1935/36, fraflyttet til Sct. Mortens­gade 4, og ejede stadig huset 1943. Grunden strakte sig dengang længere til venstre. Her drev han Næstved Isværk og Byens Brændsels­forretning. 1931 frasolgte han jorden til arkitekt Gunnar Christensen* der byggede nr. 17 og 19.

Beboerne var gennem­gående selvstændige og ledende funktionærer:

tidl. Skyttemarksvej 17-21 m.fl.

Matr. 56 af marken hørte til gården Kindheste­gade 4. 1892/93 solgte ejeren, skomager­mester Emil Ljungberg* den til gartner Chr. Petersen*. Han solgte 1922/23 til købmand Peter Larsen der udstykkede den ad flere omgange og 1931 solgte de grunde til arkitekt Gunnar Christensen* hvor denne byggede nr. 17 og 19.

Skyttemarksvej 41A

bygget 1908/09 for lærer Lars Peter Larsen der ejede og boede i huset med familie men ingen tjeneste­folk - død 1951, fra midt i 1930'erne som pensionist.

31/1 2019
17: 56f
19: 56e,f
21: 56a
41A: 61c