Skyttemarksvej 13-15

Skyttemarksvej 13-15
5/8 2007 kl. 16.42, © pelo

hjørnet af Kildemarksvej, Adelsvej, bygget 1939 ved arkitekt Johs. Tidemand-Dal for Sparekassen for Næstved og Omegn, påbegyndt 21/1, indviet 21/7. Der var forretnings­lokaler i stueetagen og 6 lejligheder ovenpå. Tilbygningen t.h. (nr. 15) er fra før 1955, iflg. BBR fra 1945. BBR nævner også en ændring 1984, vel bl.a. butiks­lokalernes ombygning til beboelse.

Huset lå markant lige for Rampen, broen over jern­banen -2018. Det ligner en parafrase over arkitektens Østergade 29 fra 1931-32.

Leder af sparekasse­filialen var fhv. godsejer Chr. Suenson (d. 1955) der boede ovenpå o. 1943-48. Filialen lukkede 1950/51 som del af spare­kassens rekonstruktion. Den var flankeret af 2 små butikker:

I det tilbyggede nr. 15 åbnede kommunenNæstved Fritids­hjem 15/9 1955 efter en indvendig ombygning. Det lukkede 1973.

Blandt beboerne ovenpå også:

Skyttemarksvej 13 1939
1939, tegning for sparekassen, usigneret; gæt: arkitekt Johs. Tidemand-Dal

det nye hus 1939

30/1 2019
Tak til Kirsten Schimmell
77k