indre Ringstedgade ca. 1892

indre Ringstedgade ca. 1890
ca. 1892, ukendt fotograf

Flagningen skyldes nok kongeparrets guldbryllup 26/5 1892 eller kronprinsens forudgående besøg i Næstved 16/5. Heste­pærerne på brolægningen var datidens trafik­forurening.

venstre side

(ulige numre). Her står nr. 3, nr.9 og nr. 15 stadig, med ændrede facader.

På nr. 3 ses material­handler Axel Tesch' skilt; han var her fra 1872 til engang mellem 1892 og 95; forretningen videre­førtes af andre.

I nr. 5 har I.V. Larsen forretning, åbnet 1874.

Barberen i nr. 11 må være Scheibels forgænger.

Næstved Tidende bor endnu i det gamle nr. 13.

I nr. 15 bor købmand Lars P. Olsen; slagter­forretningen begyndte først 1896.

Nr. 17's facadegavl videreføres af efter­følgeren fra 1916.

højre side

(lige numre). Her står nr. 4-8 stadig, nr. 4, Helligånds­huset, med restaureret facadegavl fra 1885, nr. 6 med bred atelierkvist.

nr. 12-14

hvis gavl ses bagest, blev revet ned 1934 til fordel for Stålgården.

nr. 10

har omfang omtrent som nu; her bor rebslager Peter Lenz*; huset nybygges 1911-12.

nr. 8

bygget 1874 for urmager Edvard Ahrentzen*, står stadig med blank mur; man ser hattemager Sophus Bundsens skilt; han er her 1882-95/96.

nr. 6

her har boghandler H.F. Braae forretning siden 1885, købmand (ekviperings­handler) Andreas Rasmussen* 1885 - 1903; på kvisten er der atelier o. 1882-95 ved skiftende fotografer - desværre er skiltet ikke let læseligt.

nr. 4

Helligånds­huset er siden 1883 ikke længere fattighus, men stadig militær­sygehus indtil et nyt står klar 1903.

Gadelængen t.h. for middel­alderhuset og gavlhuset helt t.h. hører med til Helliggejst. Gadelængen blev bygget mellem 1810 og 1817, forlænget før 1867. Gavlhuset i 8 fag bindingsværk blev bygget 1805, fra senest 1817 med grundmuret gavl mod gaden. Næstved Kommune udlejede begge huse til 4. dragon­regiment der brugte dem til våben- og munderings­kammer. 1898 ønskede regimentet at fraflytte gavlhuset som kommunen så ville genudleje. Byrådet 1/9: Den Bygning op til Prokurator Thomsens Ejendom [gavlhuset] er yderst fugtig, ja saa gjennem­raadden, saa den var næppe til at udleje ... De nuværende Bygninger duer kun til Nedrivning - der er næppe nogen, som lejer dem, naar de militære flytter ud (NT 3/9). Men det er der:

1903 flytter købmand (herreekviperings­handler) Andreas Rasmussen* sin forretning fra nr. 6 til gadelængen og kalder den nu Tøjhuset. Han bor her o. 1906-11 med familien, 1911 også en tjeneste­pige. Længen bliver 1928 museets kustode­bolig; den bliver revet ned 1936 til fordel for have med ny kustode­bolig bagved. Jens P. Madsen var kustode 1921 - død 1969. Han var også inkassator ved Sydsjællands Social-Demokrat.

I gavlhuset bliver der Møbel & Ligkiste Magasin

1913/14 overtager naboen Andreas Rasmussen* (ovenfor) huset som bliver en selvstændig ejendom, nu nr. 2a. 1914-15 bygger enkefru E. Rasmussen et nyt hus (nedenfor).

indre Ringstedgade ca. 1920

indre Ringstedgade ca. 1920
postkort ca. 1920, ukendt fotograf, original i Næstvedegnens Arkiv, B10.303.03

Helt t.v. en bid af Hotel Dania. Hotel­driften ophørte ved denne tid, men der var fortsat restaurant, desuden forretninger.

højre side (lige numre)

nr. 4

Gadelængen hen mod Helligånds­huset er næsten skjult bag en markise. Den blev først revet ned 1936.

nr. 2A

Gavlhuset (ovenfor) er erstattet af huset her, historicisme med påvirkning fra jugendstil, bygget 1914-15 ved arkitekt G.E. Andersen (tegninger september 1914) for herre­ekviperings­handler Rasmussens enke Eleonora Rasmussen der ejer huset og bor på 1. sal o. 1916-25 sammen med sønnen Ejnar Varstrup Rasmussen (1887 - 1934) der overtager Tøjhuset der ses i hele stueetagen, 1916 også en tjeneste­pige og en handels­lærling. Huset får kun lov at stå sådan i 33 år. Forretningen fortsætter under skiftende ejere indtil ca. 2000.

nr.2, Hjultorv 18

helt t.h. er bygget 1857, klassicisme med skråt hjørne, alt i alt meget lig hjørne­gården Østergade, Riddergade, for enkemadam Bagger. Købmand Jacob Bagger ejede gården senest 1827. 1840 drev han Ny Gjæstgiver­gård, senere Hotel Dania overfor og havde overladt købmands­handelen her til Ib Hansen; 1845 sad hans 15 år yngre enke Juliane MarieBagger* tilbage med huset her og gæstgiveriet overfor mens Jacob Guldager tog sig af købmands­forretningen. 1850 og 60 sad enkemadam Bagger stadig på Dania, mens Niels A.C. Bagger* havde overtaget købmands­handelen i kompagni med sin svoger Carl August Plov* under firma Plov & Bagger. Niels Bagger var medlem af borger­repræsentationen fra 1851, dens formand 1857 - død. April 1859 opløstes kompagni­skabet, Plov og fru Caroline født Bagger fortsatte forret­ningen her, mens Bagger rykkede hen i nr. 11. Plov fortsatte til 1872.

På 1. sal havde havde Bagger seniors svigersøn, fuldmægtig, fra 1864 prokurator (advokat), exam.jur. S.G. Thomsen* kontor fra 1859; 1869/70 overtog han gården og også Dania. 1876 lejede Sparekassen for Næstved og Omegn, grundlagt 1866, sig ind i et lokale mod Hjultorv, 1910 købte den gården. Her mod Ringsted­gade, indbefattet hjørnet, åbnede Jens Lind (1871 - 1934) manufaktur­forretning 1898 og drev den indtil 1918 da den blev overtaget af hans førstemand J.E. Thomsen; forret­ningen ses på fotoet.

Fra senest 1931 var butikslokalet delt mod Ringstedgade: 1931 - ca. 1948 t.v. Musikhuset, ved. F. Eriksen, pensioneret sergent ved 26. Bataillon, - død 1942, tilflyttet fra nr. 7. Privat boede Eriksen 1936/37 i Brogade 6. Hans efterfølger flyttede ca. 1848 rundt om hjørnet til Hjultorv 12.

1946-48 erstattede Sparekassen gården med sit nye hovedsæde. Dér fortsatte købmands­handelen indtil 1966. Advokatfirmaet ovenpå er der stadig.

-----
Litt.:
Andreas N.K. Boeg: Sparekassen for Næstved og Omegn 1866-1916, Næstved 1916
Ole Madsen: Rids af et advokat­firmas historie, Næstved 1989

indre Ringstedgade ca. 1955

indre Ringstedgade ca. 1955
ca. 1955, ukendt fotograf, original i Næstvedegnens Arkiv, B10.303.01

Helt t.v. et glimt af Dania nedrevet 1957.

højre side

nr. 2A i arkitekt Knud Andersens oprindelige funktionalistiske udgave fra 1948: lysgrå facade­kakler og penthouse. Tøjhuset blev 1932 British Magazine, januar 1935 Johs. W. Jensen, der oktober 1953 blev overtaget af Ejner Haagensen der endnu 1962 kaldte sig Johs. W. Jensens Eftf.. Forret­ningen fortsatte til ca. 2000. T.v. var der Næstved Kaffe­brænderi 1928 - mindst 1979, o. 1928-60 ved Henry Jacobsen, fra senest 1962 ved Tove Petersen.

Helt t.h. en bid af Ringstedgade 2, Hjultorv 10-18 i arkitekt Knud Andersens oprindelige funktionalistiske udgave fra 1946-48: grønne facade­kakler, penthouse og stor altan på hjørnet - de to sidste træk er ikke kommet med på fotoet; tæt på en kopi af Arne Jacobsens Gammeltorv 6 (hjørnet af Skindergade) i København fra 1937. Ved nybygningen overtog Sparekassen selv hjørnet - skiltet over hjørnet anes helt t.h. Musikhuset, nu ved E. Svendsen, rykkede om i nr. 12, og købmands­forretningen bagud mod Ringstedgade; Hother Lunds forretning fortsatte til mindst 1951, så fulgte fra senest 1953 HAMI der blev supermarked 1957. 1966 flyttede det over gaden til nr. 5-7 og Haagensen udvidede med lokalet.

2/3 2019