Museumshaven

Museumshaven, Grønnegade 21-33
4/7 2006 kl. 7.38 © pelo

Grønnegade 21-33, bygget i 3 etaper 1994-2000 ved Peter Karstensen Arkitekt- og Ingeniørfirma A/S, senere KASTOR Arkitekt- og Ingeniør­firma A/S for Kuben Boligbyg A/S til to andels­bolig­foreninger:

Forud gik rydningen af en del baghuse og af blandet bebyggelse her langs Grønnegade:

Grønnegade 21-35 1958
Næstved Tidende 21/7 1961

Grønnegade 21-35 1961

nr. 21

funkis, 2 etager med forretning i stuen og bolig ovenpå, var bygget 1942 for bager­mester Nordahl Jørgensen. Skomager­mester, fra 1870 også læder­handler, Johannes Chr. Olsen* ejede og boede i det tidligere hus 1852 - død 1889. Enkefru Olsen videre­førte forret­ningen der ved samme tid flyttede til Brotorv hvor den midt i 1890'erne blev over­taget af Peter Iversen* der senest 1899 flyttede til Rams­herred 4. Her var bageri o. 1899 - 1960, 1903 - 1916 ved Frederik Christensen, 1935/36-46 Rasmus Nordahl Jørgensen.

nr. 23

var ejet og beboet af skrædder­mester Anders Hansen senest 1852 - død 1892. ostehandler Jacob Schmidt købte huset 1929 og tilbragte sit otium her - død 1931, hans enke var her - 1942 da hun solgte huset til bageren i nr. 21. Det blev revet ned 1969.

nr. 25

Købmand C.W. Borchsenius* ejede huset senest 1857, efter hans død 1858 enkefru Caroline Borchsenius. Hun boede her 1860 med 2 ugifte døtre og brugte det til udlejning -1883. Det samme gjorde de flg. ejere, fra senest 1890 købmand Lillelund* (1 side frem), fra 1905 enkefru Emilie Lillelund, Lejer var senest 1870 - død 1889 sadelmager ved 4. Dragon­regiment J.R.R. Madsen; o. 1890 boede hans enke her med sønnen der var svend, og 2 lærlinge. Omkr. 1906 boede Lillelunds gårdskarl Hans Chr. Albrektsen her; han åbnede 1908 detail­handel i Ringstedgade 64.

nr. 27

blev halveret ved jern­forretningens udvidelse 1954 (nedenfor) og forsvandt maj 1964. Smede­mester Peter Jørgensen ejede og boede i huset senest 1857 - død 1877. Heste­slagter og pølse­fabrikant Peter Olsen boede her senest 1879 - 1910; Sydsjællands Social-Demokrat 7/7 1899: Heste­slagter Olsens Fødevarer konfiskeres. Raadne Pølser og rotte­gnavet Flæsk ... Jens Jørgensen (1875-1955), Jens Jør'n, drev detail­handel og beværtning 1910/11 - mindst 1949, tilflyttet fra nr. 17, værts­huset efter sigende med sand på gulvet. 1910 købte han huset. Kolonial­forretningen fandtes stadig 1960 ved Knud Nielsen.

nr. 29

fik sit funkis-udseende ved en ombygning 1935 for detail­handler Jens A. Jensen. Ejere og beboere

Her var tobaks­forretning o. 1939-48, 1939/40- ved Emil Pedersen der også boede her. Efter en brand på Østre Krematorium 28/7 1987 var her kirkegårds­kontor et lille års tid. Det var det sidste hus i rækken der blev revet ned. Om ved 1990 stod det omgivet af jern­forretningens grund.

nr. 31

Ejer og beboer 1855 - mindst 1901 var murer Mads Jørgensen der måske ny- eller ombyggede huset i 1870'erne. Der boede jævnt hen 5 familier i forhuset og 1 i et baghus. Omkr. 1921 var en af dem værtshus­holder Anton Julius Calum (Kalum) med kone og søn, tilflyttet fra Satterups gård. Sønnen Regner (f. 1909), blev 1938-49 Næstveds borgmester.

nr. 33

Politi­betjent og arrest­forvarer Heinrich Martin Munnecke ejede huset fra senest 1857 men blev boende på tjeneste­stedet - død 1863. Hans enke Kirsten ejede og boede i det - død 1869. Sønnen, Th. Munnecke etablerede sig her som snedkermester 1858 og var her stadig 1862. Familien ejede huset -1906. Frk. Jacobine (Bine) Stæger drev forretning med handsker, parfume, hatte og Damearbejder 1862 - mindst 1880 på skiftende adresser, her i husrækken 1864-, længst i huset her.

nr. 35

der anes yderst t.h., er arkitekt Urban Hansen Reistrups* funktionalistiske lager­bygning, bygget for Sydsjællands Jernforretning 1934, 1954 forhøjet med en etage og elevator­tårn og lager­haller bagud ved samme arkitekt (1 side frem). Udvidelsen kostede 1½ hus, foruden det halve af nr. 27 vel et baghus et sted i rækken. Civil­forsvaret i Næstved, dengang ret nyetableret, stod for første del af ned­rivningen med bombe­sprængning og efter­følgende rednings­øvelse.

Andelsboligforeningen Grønnegade

Grønnegade 21, trappeparti
22/3 2005 kl. 10.09 © pelo
Grønnegade 21-27, haveside
17/4 2005 kl. 12.11 © pelo

Andelsboligforeningen Museumshaven

Museumshaven, Grønnegade 21-33
9/9 2007 kl. 14.28 © pelo

Grønnegade 29-33, nr. 31-33 (t.v./midten) bygget 1994 (indflytning 14/10), nr. 29 (t.h.) 1995

Altaner påbygget ca. 2006 til erstatning for oprindelige franske altaner hvorved det klassisk-romerske udtryk ændredes.

Museumshaven
17/4 2005 kl. 12.10 © pelo

før de franske altaner blev erstattet med påbyggede altaner

11/2 2018
tak til Ole Madsen, tidl. Grønnegade, nu Lov, og Jill Munnecke
21: 39(a), gl. 58e
23: 40, gl. 58c
25: 41, gl. 58d
27: 42, gl.59
29: 43, gl. 60
31: 44, gl. 61(,62a)
33: 45, gl. 62b